La doctora Victòria Girona, amb el 39,16% del vot ponderat, va ser la candidata que va aplegar més suports. Girona va quedar vuit punts per davant del rector actual, el doctor Dídac Ramírez, que va obtenir el 31,75% del vot. Girona va ser la candidata més votada per l’alumnat i el personal docent i investigador, i Ramírez va tenir més suport entre el professorat permanent i el personal d’Administració i serveis.

Pel que fa a la resta de candidats, el doctor Bombí va recollir el 15,82% dels sufragis, mentre que el doctor Gutiérrez va quedar en darrera posició, amb el 13,27% del vot. Aquests dos candidats queden fora de la segona volta.

Les xifres de participació demostren que gairebé tres de cada quatre professors permanents van anar a les urnes (74,33%), mentre que només ho va fer un de cada 10 alumnes (9,31%).