EVA CORREDOIRA, advocada de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca "La gent si fa les accions és perquè està desesperada. Aquest canal de comunicació ja l'havíem demanat en diverses ocasions i no havia funcionat. Al final han cedit a la pressió ciutadana."

Els afectats per hipoteques que no poden pagar no es rendeixen i aquest dijous han convocat una altra acció, aquesta vegada contra la UCI (Unió de Crèdits Inmobiliaris), una financera que els va concedir hipoteques en condicions abusives. A Barcelona hi ha 26 famílies afectades per aquests crèdits hipotecaris.

Demanaven fins a tres avals per concedir una hipoteca. Aquest és tan sols un exemple de les condicions abusives que la financera Unió de Crèdits Immobiliaris va imposar a 26 famílies de la ciutat per aconseguir crèdit del banc Santander. Avui la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha convocat una acció davant la seu de la UCI, al passeig de Gràcia, per denunciar que aquest tipus d’hipoteques porqueria es van concedir de manera irresponsable, amb irregularitats i sense cap control de risc.

Segons Eva Corredoira, advocada de la PAH, els mètodes de la financera propiciaven taxacions molt altes dels habitatges i eren qüestionables des del principi. Quan els clients no van poder pagar van arribar els processos de desnonament. En el moment de la subhasta, els bancs poden quedar-se l’habitatge que els clients han deixat de pagar abonant només el 60% del preu de taxació. Però com que en el cas de les hipoteques de la UCI les taxacions eren molt altes, el 60% que el banc pagava pels pisos superava el deute impagat, fet pel qual es podia produir a la pràctica una dació en pagament. Segons la PAH, però, la financera va dilatar el procés per generar més interessos de demora.

18 famílies de les 26 afectades han anat aquest dijous a sol·licitar la dació en pagament i el lloguer social, de moment, sense èxit. El banc Santander els ha respost que aquí no hi ha cap mitjancer de l’entitat i que aquestes decisions tan sols es prenen a Madrid. Els responsables de l’entitat es limiten a recomanar als afectats que posin a la venda les seves cases i assumeixin la diferència entre el deute que tenen i el preu de venda. Per protestar contra la resposta de l’entitat, que la PAH considera insuficient, s’ha fet una acció amb l’objectiu de pressionar el banc i aconseguir un interlocutor amb capacitat de decisió que negociï amb les famílies de Barcelona.

L’advocada de la plataforma i els afectats s’han reunit amb el responsable de l’oficina i, finalment, el banc Santander hi ha accedit: un mediador es trobarà dimecres vinent amb totes les parts. Des de la plataforma esperen que la trobada serveixi per aconseguir la dació en pagament per a les 18 famílies.