La proposta regula el dret a una prestació econòmica mensual perquè qualsevol català visqui dignament, tal com preveu l'Estatut. La quantiat mensual que s'estableix és de 664 euros. (entra pospo) Per accedir a l'ajuda caldrà ser major de 18 anys, viure legalment a Catalunya, acreditar 12 mesos de residència continuada i demostrar que els ingressos econòmics són inferiors a 664 euros mensuals. (fora pospo) Els promotors calculen que prop de 650.000 persones es podrien acollir a la prestació. A diferència del PIRMI, la renda garantida ciutadana preveu ser un dret individual i, per tant, dins d'una mateixa llar hi podria haver diversos beneficiaris. Això sí, amb un decalatge descendent per cada persona que s'hi suma. A més, la prestació també tindria caràcter incondicional. RAQUEL GIL, secretària d'Igualtat i Política Social d'UGT Catalunya "El PIRMI dóna cobertura econòmica a tothom que està dins d'un procés d'inserció laboral. Ara nosaltres proposem que tothom tingui els mínims vitals garantits. Alguns casos dins del procés d'inserció. D'altres, no." Els promotors, que ja van lliurar la proposta a la presidenta del Parlament, consideren que la Generalitat ha de fer front a la despesa. SIXTE GARGANTÉ, portaveu de la comissió promotora de la ILP "No sabem si hi ha diners suficients. Les persones que estan per sota el llindar de la pobresa també són ciutadans de Catalunya i tenen un dret reconegut a l'Estatut. Per tant, se'ls ha de tenir en compte a l'hora d'elaborar els pressupostos." La mesura ha de servir, diuen, per posar fi al risc d'exclusió social de les persones amb menys ingressos.

Els membres de la Comissió Promotora de la ILP Sixte Garganté i Diosdado Toledano han presentat l’inici d’aquesta campanya, de la qual ja fa mesos que es parla. A l’acte d’avui al Centre Cívic Fort Pienc hi ha anat Ada Colau, de la PAH, que és una de les protagonistes del vídeo promocional d’aquesta campanya. La renda garantida de ciutadania es planteja com una mesura per posar fi al risc d’exclusió social de les persones amb menys ingressos.

Tindrien dret a la futura prestació les persones majors de 18 anys, o menors anticipats, que visquin legalment a Catalunya i acreditin un any de residència continuada. Haurien de demostrar que els ingressos econòmics són inferiors a 664 €. Els qui percebin l’ajuda haurien d’acceptar ofertes de feina que s’adequïn al seu perfil.

Història de la ILP de la renda garantida ciutadana

La renda garantida ciutadana haurà de ser una llei que reguli el dret ciutadà a rebre una ajuda per viure dignament, recollit a l’Estatut de Catalunya des de l’any 2006. Els promotors de la iniciativa legislativa popular denuncien que aquesta ajuda no pot estar subjecta a disposicions pressupostàries, sinó que s’ha de regular amb una llei específica. La proposta, que va arribar al Parlament el mes de gener, es va acceptar a tràmit. El dia 15 d’abril arrencarà el procés de recollida de signatures durant 120 dies, prorrogables a 60 més. Es necessiten 50.000 firmes perquè el Parlament de Catalunya tramiti el projecte de llei.

A Catalunya hi ha unes 225.000 llars amb tots els membres de la família a l’atur i un de cada cinc catalans té una renda inferior al llindar de la pobresa. Per això diuen que s’ha d’actuar per posar fi a aquesta situació d’emergència.