El Servei de Portecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil ha inspeccionat quatre locals de Barcelona, on ha intervingut 72 peces, valorades en 47.200 euros; una de valorada en 3.500 euros; dos ullals sencers polits, amb un preu de 12.500 euros i 24 objectes de marfil, valorats en 42.692 euros. Una de les peces intervingudes més significatives és un vaixell de marfil macís de 160 centímetres d’alçària.

Aquesta actuació s’emmarca en l’operació iniciada a primers de març, dirigida al control del comerç de vori, que va suposar  la intervenció de 111 objectes de marfil en dues sales de subhasta de Barcelona.