Es preparen per fer la prova d'accés a un grau superior i avui toca geografia. Són uns dels 500 alumnes que estudien a l'Aula de Formació d'Adults de les Corts, l'únic centre públic d'aquestes característiques que ofereix estudis reglats al districte. Però diuen que cada vegada fan classes en pitjors condicions. Estan en un soterrani sense ventilació ni llum natural i aquesta és l'entrada al centre: estreta i en forma d'embut. A més, hi ha material trencat i goteres que de vegades inunden la classe. VÍCTOR PUGAZÓN, alumne “És una mica tètric, és que estem en un soterrani. A vegades tenim assignada una classe, però com que hi ha més gent hem d'anar a una altra classe on potser no tenim els mitjans que hem de tenir per fer-la. Quan plou potser ‘hay cubos de agua en el medio de la clase... no estamos a gusto’.” I aquests problemes estructurals provoquen altres conseqüències. L'espai no té les característiques necessàries per ser escola, de manera que la part econòmica en depèn d'un altre centre, no poden signar títols ni tenir equip directiu. AGNÈS CORBERÓ, coordinadora amb funcions de directora de l'AFA les Corts “Ara, per exemple, no hem pogut agafar un grau mitjà reconegut. Haguéssim pogut fer-ho, però com que no som escola, no podem. Demanem una solució al setembre, ja. Necessitem un espai digne perquè sinó l'aula d'adults de les Corts desapareixerà.” Segons el Pla d'Equipaments del districte, han de traslladar-se a les Cristalleries Planell, però com que això no seria fins a 2015, mentrestant, podrien compartir espai amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. Ara cal que l'Ajuntament estudiï totes les opcions perquè aquest problema deixi de ser una assignatura pendent.