Els universitaris hauran d’assolir un nivell mínim d’una tercera llengua, a part del català i el castellà, abans d’acabar els estudis. Per exemple, hauran de demostrar que tenen el First Certificate o el nivell B2 d’anglès. Aquest requeriment, anunciat pel conseller Andreu Mas-Colell, s’aplicarà des del pròxim curs 2013-2014. Ha argumentat que d’aquesta manera es garantirà que els graduats dominin l’anglès o una altra llengua.