El barri de la Barceloneta, amb una població de gairebé 16.000 persones, disposa d'un centre cívic i d'una biblioteca. Segons els veïns, aquests dos equipaments són insuficients per donar resposta a les necessitats de les entitats que hi ha a la zona. El menjador d'aquest habitatge, el comparteixen quatre entitats. I aquest no és un cas aïllat. GALA PIN, AV l'Òstia "Jo crec que es necessita un espai per generar comunitat. La població ha canviat en els últims anys, hi ha veïns que ens coneixem de molts anys i hi ha d'altres de nous i es necessita un espai de trobada que només sigui això. Després en concret necessitem un espai d'assaig, espai per a gent gran, també fan falta espais intergeneracionals." El centre cívic i la biblioteca cobreixen, de moment, part de les necessitats d'espais propis, però són insuficients. Una opció, segons les entitats, és la seu de l'antiga Cooperativa Popular Obrera El Siglo XX, tancada des de la dècada dels 90. Un edifici que podria acollir el futur casal de barri. PEP MARIMON, cooperativa La Sardineta "Tenim el centre cívic que està molt bé, fan una feina que jo trobo molt lloable, però de locals permanents diguem-ne no hi ha cap, és a dir, per exemple necessitats com les que podem tenir nosaltres. El Segle XX és recuperar una mica l'esperit que es va viure durant la República." El districte ha assegurat que consensuarà amb les entitats els equipaments que es facin al barri, tal com va passar amb la Casa del Porró, la futura seu de l'arxiu fotogràfic. Per a això, però, caldrà esperar a tenir els pressupostos. Mentrestant, el districte prefereix concentrar els esforços en els espais ja existents. MERCÈ HOMS, regidora de Ciutat Vella "És veritat que algunes no acaben de tenir la ublicació que consideren haurien de tenir per poder desenvolupar-hi les activitats. La idea és tornar a iniciar les converses de nou amb el Segle XX just per això, bé arribar a un acord de recuperació en el cas que sigui posible o, sinó, com a mínim, que l'ús pugui ser per a aquelles entitats o per a aquelles activitats que creguem un benefici per al conjunt de la Barceloneta." A final de mes, districte i entitats es reuniran per dissenyar el mapa d'equipaments i de serveis que necessita el barri.