Tenen entre 14 i 17 anys i han estat enxampats consumint droga a la via pública. La majoria, cànnabis o alcohol. Com a alternativa a una sanció se'ls ofereix la possibilitat de participar en uns curs d'atenció psicoeducativa. MARIA TERESA BRUGAL, cap del servei de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública "Se li fa veure al menor les coses positives i les coses negatives perque en faci un balanç i intenti canviar actituds." Aquestes sessions permeten fer una detecció precoç de possibles casos d'addicció. Només un 6% dels pacients són derivats a serveis especialitzats, sobretot a centres de salut mental infantil i juvenil. La majoria dels joves, per tant, són donats d'alta. MARIA TERESA BRUGAL, cap del servei de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública "És un procés llarg. Per això la història natural d'aquesta malaltia fa que quan fa pocs anys que consumeixes el teu cervell encara no s'ha adaptat i encara no es comporta com un cervell addicte. Per això hi ha pocs joves amb criteris d'addicció." El programa psicoeducatiu es fa de forma coordinada amb la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Orientació sobre Drogues. En aquests tres anys de funcionament del programa hi han participat més de 1200 adolescents. Els psicòlegs del Servei d'Orientació Sobre Drogues treballen amb ells durant quatre sessions. En algunes, també hi participen les famílies dels adolescents

Aquests programa psicoeducatiu consta de quatre sessions que permeten fer una detecció precoç de possibles casos d’addicció.