El Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Clínic disposa d’un quiròfan integrat, que està en funcionament des de fa pocs mesos, i que incorpora tecnologia molt innovadora. Hi ha, per exemple, els darrers avenços d’imatge intraoperatòria.

Aquest tipus de quiròfan integrat permet realitzar cirurgies d’alta complexitat al cervell i a la columna vertebral amb la mínima invasió per al pacient, fet que suposa una millor i més ràpida recuperació després de la intervenció. “L’objectiu és millorar les tècniques quirúrgiques i reduir els temps tant dels procediments com de l’estada postoperatòria”, explica Joaquim Enseñat, cap del Servei de Neurocirurgia.

Aquest quiròfan és el primer hospital de Catalunya d’aquestes característiques i el Clínic és l’únic centre europeu a validar la instal·lació en l’àmbit clínic i a realitzar programes de formació.