La proposta regula el dret a una prestació econòmica mensual perquè qualsevol català pugui viure dignament, tal com recull l'Estatut. La quantia mensual que s'estableix és de 664 euros mensuals. Per poder accedir-hi caldrà ser major de 18 anys, viure legalment a Catalunya, acreditar 12 mesos de residència continuada i demostrar que els ingressos econòmics són inferiors a aquesta quantitat. A diferència del PIRMI, es tracta d'un dret individual. SIXTE GARGANTÉ, portaveu de la comissió promotora de la ILP "Amb un nucli familiar en què hi hagi sis persones i que no hi hagi ningú treballant, el que no volem és que tinguin 664 euros per viure les sis persones." Segons els promotors, actualment a Catalunya hi ha més de 225.000 llars amb tots els membres a l'atur i un de cada cinc catalans té rendes inferiors al llindar de la pobresa. Una situació d'emergència a la qual cal donar resposta. Els promotors de la ILP creuen que hi ha mecanismes per trobar els recursos necessaris per fer-ho. Per exemple, perseguir el frau fiscal. DIOSDADO TOLEDANO, portaveu de la comissió promotora de la ILP "Hi ha molts llocs on trobar els diners. Hi ha d'haver la voluntat política per fer-ho. Aquesta voluntat política es troba confrontada amb aquestes minories, aquestes elits que no són patriotes, no volen aportar al país." Ara la Mesa del Parlament té 15 dies per decidir si accepta la ILP a tràmit. Després, començarà el procés de recollida de signatures, són 120 dies, prorrogables a 60 més. Si se n'aconsegueixen 50.000 el Parlament estarà obligat a tramitar el projecte de llei.