Aquest dissabte s’han registrat valors pobres de PM10, especialment al centre de la ciutat. Durant la jornada de divendres i després de molts dies amb condicions meteorològiques estables, ja explicàvem al Twitter de @btveltemps que es detectava una base més fosca a les capes baixes de l’atmosfera i que corresponia a nivells elevats de contaminants.

Les mesures de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire posen de manifest que, efectivament, la qualitat de l’aire a la ciutat és entre moderada i dolenta aquest dissabte.

qualitatqualitat

Les previsions meteorològiques no són gaire esperançadores a l’hora de preveure una millora d’aquesta situació, ja que l’ambient seguirà marcat per l’estabilitat durant els propers dies.

L’any passat es van superar els valors de referència de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) pels contaminants NO2, material particulat (PM10 i PM2,5) benzé, ozó i benzo(a)piré. Per contra, segons els valors límits que imposa la Unió Europea es van complir els llindars per a 11 contaminants, però es van superar el valor límit anual d’NO2. Es calcula doncs que el 68 % de la població de la ciutat està exposada a nivells superiors als recomanats en aquest contaminant, tant pels barems estipulats per l’OMS com per la UE.

L’1 de desembre s’inicien les restriccions en episodis de contaminació

L’AMB i l’Ajuntament ultimen les restriccions de vehicles contaminants a la zona de baixes emissions (ZBE) de l’àmbit rondes de Barcelona. A partir del proper 1 de desembre les mesures restrictives de circulació de vehicles afectaran Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Concretament s’aplicaran quan la Generalitat declari un episodi de contaminació atmosfèrica i, a partir del 2020, s’aplicaran de manera permanent.

Els turismes que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B) no podran circular en aquesta zona de baixes emissions. Es tracta d’automòbils de benzina anteriors a l’any 2000 (anteriors Euro 3) i els dièsel anteriors al 2006 (anteriors Euro 4). Es preveu que durant els primers mesos de 2018 s’acabaran afegint a aquestes restriccions de circulació les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, 2 i 3. Als vehicles d’emergències, de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials no els afectaran aquestes mesures.

Les restriccions de trànsit s’establiran entre les 7 h i les 20 h els dies laborables des de l’endemà de la declaració d’episodi de contaminació atmosfèrica fins al dia de declaració final d’episodi.