Els familiars es queixen que el tancament s’ha anunciat fora del termini de les preinscripcions escolars i deixa poques opcions als nens que vulguin continuar els estudis en un centre diferent a La Salle.

Les famílies s’oposen al traspàs i volen buscar alternatives per poder seguir amb el projecte original de l’Escola Patufet.

Es tracta d’una escola familiar creada l’any 1966 i molt arrelada al barri de Gràcia. Actualment impartia els ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.