El David s'ha posat durant una estona en la pell del president turc Erdogan. Al davant, els caps d'Estat i de Govern dels diferents països que formen la Unió per la Mediterrània escolten les propostes sobre educació i drets dels infants de Turquia. És la simulació d'una cimera al centre Aula. DAVID ARIZA, alumne de l'Aula Escola Europea "A mi em toca representar Turquia. Llegint, he parlat amb gent que coneixia de la mateixa Turquia per tenir testimonis directes. A mesura que vas llegint et vas ficant en el paper." La cimera és part del projecte Model Unió Mediterrània de l'es cola. L'objectiu és que els alumnes coneguin en profunditat la realitat d'aquest països i treballin per buscar el consens en temes de desenvolupament. JOAQUIM GUEROLA, director de l'Aula Escola Europea "Han de posar en joc en un sol dia les habilitats i les competències que els alumnes han anat adquirint a través de les diferents matèries. Forma part d'una autodescoberta. És un projecte transversal, col·laboratiu i multitudinari. Nosaltres volem que els nostres alumnes siguin capaços de col·laborar en el desenvolupament en un futur." La d'aquest any és a tercera edició. I els temes a debatre han estat la corrupció i els drets dels infants. El propòsit és arribar a una declaració conjunta. Els representants del Marroc buscaven acords per a un nou model educatiu. ITZIAR CARULLA, alumna de l'Aula Escola Europea "Necessitem una mica d'ajuda, perquè la nostra educació pública no és gaire bona. Estem fent un acord amb França perquè ajudi els països àrabs amb la seva educació per crear escoles de magisteri als països àrabs perquè l'educació d'aquests països pugui millorar." Hi hagut traducció simultània del francès a l'anglès i es podia seguir pels canals de Twitter i YouTube. En un futur, no es descarta que puguin participar-hi, també, altres alumnes i escoles de la riba de la Mediterrània.

Els protagonistes han estat els alumnes del centre -d’entre 16 i 18 anys-, que s’han posat en la pell dels representants dels diferents països per poder debatre sobre corrupció i drets dels infants. L’objectiu de la cimera és que els nois aprofundeixin en el coneixement de les realitats dels diferents països i siguin capaços d’arribar a un acord i plasmar-los en una declaració conjunta. El debat s’ha dut a terme amb total formalitat i es podia seguir des de fora de l’escola a través dels canals de Twitter i YouTube.