Fa 11 segles que les aigües del rec Comtal passen per Vallbona. El temps i la urbanització n'han modificat el paisatge i ara, arran de les peticions veïnals, l'Ajuntament planeja recuperar l'aspecte anterior dels marges de la sèquia. IRMA ROGNONI, regidora de Nou Barris "Bàsicament, la idea és una renaturalització de l'espai, recuperar l'espai natural, recuperar el passeig i recuperar el màxim de zona verda possible si pot ser gespa, l'arranjament de mobiliari urbà, etc." El projecte se centra sobretot en el tram del final de Vallbona i la connexió amb Montcada i Reixac. Aquí es posaran fanals i es farà més agradable el camí que uneix les dues ciutats, flanquejat pel rec Comtal i les vies del tren. IRMA ROGNONI, regidora de Nou Barris "Estem en contacte també l'Ajuntament de Montcada per intentar harmonitzar-ho, i que els ciutadans puguin fer aquest camí de Montcada i Barcelona, amb un espai harmònic, polit, net i arranjat." Són els primers passos per revitalitzar el passeig pels marges del rec Comtal, on se sumarà també la ronda verda del Besòs. La ruta passarà per aquesta zona provinent del riu, i avançarà cap a Torre Baró pel pont del Congost.

El projecte se centra sobretot en el tram del final de Vallbona i la connexió amb Montcada i Reixac: s’hi posaran fanals, mobiliari urbà en condicions i s’intentarà recuperar el màxim possible la zona verda, posant-hi gespa. La idea és fer més agradable el camí que uneix Barcelona i Montcada, flanquejat pel rec Comtal i les vies del tren.

A la revitalització del passeig pels marges del rec Comtal se sumarà també la ronda verda del Besòs. La ruta passarà per aquesta zona provinent del riu, i avançarà cap a Torre Baró pel pont del Congost.