Literalment, els veïns del Poblenou respiren alleugerits. Ara ja no noten les males olors, i això que encara recorden que fa uns mesos la sensació en alguns moments era com aquesta... "Abans era fastigós, molt de fàstic. Era de voler no sortir." Una sensació que s'ha minimitzat gràcies al pla de neteja del subsòl. "Ara sembla que sí, ara sí (olora), no se sent res." "Jo, almenys, no sento olor. Olor de claveguera no." "Se sentia més abans que ara, ara no se sent tant." El motiu d'aquestes olors és que les clavagueres del Poblenou són una cota per sota del nivell del mar i això fa que el desguàs de l'aigua sigui complicat. Quan no plou l'aigua hi queda estancada i s'acaben generant pudors. S'ha netejat la totalitat de la xarxa de clavegueram del Poblenou, és a dir, uns 30 quilòmetres. I amb aquesta actuació s'ha aconseguit recollir 2.150 tones de residus. De les deixalles que s'han trobat, el 70% corresponen a sorres acumulades i el 30% restant a abocaments incívics d'obres que s'han fet al districte. Ara, el pla de xoc de l'Ajuntament es dóna per acabat. JOAN PUIGDOLLERS, regidor de Medi Ambient "En principi ara hem d'avaluar si disminueixen les males olors del clavegueram del Poblenou i a partir d'aquí veurem si aquesta és una actuació que haurà tingut èxit." I entre els veïns, un requeriment... "Aquest principi que ara es fa, que es continui fent, perquè això és bo per a la salut dels poblenovins." Doncs el sanejament continuarà. Al districte de Sant Martí s'hi faran neteges tres cops l'any, a diferència d'altres zones de la cituat, on la neteja és anual.

Les tasques de neteja al clavegueram per actuar contra les males olors del  barri del Poblenou previstes per aquest any han finalitzat. Els problemes per les pudors de la xarxa subterrània del Poblenou són habituals i per això es netejarà tres vegades, mentre que a la resta de la ciutat la neteja és anual.

Segons el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, Joan Puigdollers, es creu que bona part dels residus retirats deuen estar lligats a les obres preolímpiques i postolímpiques. Encara que els abocaments a les clavegueres estan prohibits i no suposen un problema a la resta de les clavegueres de la ciutat, les característiques especials de la xarxa de Sant Martí fan que s’afavoreixi la sedimentació i la generació de pudors. La xarxa de clavegueram està situada amb poc pendent i és molt antiga.

Les feines de neteja s’han realitzat en dues actuacions diferenciades: per una banda, s’han netejat els col·lectius als carrers de Lope de Vega, Bac de Roda, Espronceda, Llacuna i Roc Boronat i de l’altra, s’ha netejat la xarxa local. A més també, s’han remodelat els embornals de l’entorn del Poblenou i s’ha renovat la claveguera del carrer de Venero.

Des de fa anys el veïnat es queixa de les pudors i després de les reclamacions que han fet, el Consistori va decidir posar en marxa l’any passat un pla de neteja més intens a Sant Martí que es mantindrà durant els pròxims anys. Aquest any, però, les queixes s’han reduït de les 48 de l’any passat a 43.