Els operaris han començat a treballar aquesta setmana en la urbanització de més de 20.000 metres quadrats al voltant de la futura estació de la Sagrera. Es tracta de la primera actuació de la qual es beneficiaran directament els veïns, després que el 1993 es va començar a gestar aquest gran projecte de transformació urbanística. L’Ajuntament va donar llum verda al projecte d’urbanització dels carrers a l’abril i fa un mes, aproximadament, es van començar a col·locar les primeres tanques.

Obres fins a la primavera del 2021

L’actuació pretén millorar l’espai urbà, dinamitzar aquest entorn i començar a tancar la ferida urbana derivada de les obres de construcció de l’estació de gran velocitat, que van començar el 2008. Aquests treballs es faran en dues fases i s’allargaran fins a la primavera del 2021.

El finançament ha estat bàsicament privat

El pressupost de l’obra és de 6,9 milions d’euros, dels quals 1,76 milions d’euros els aportarà l’Ajuntament i els 5,14 milions d’euros restants els posarà Barcelona Sagrera Alta Velocitat. L’ens fa aquesta aportació a partir de les quotes urbanístiques derivades de la construcció dels blocs d’habitatges que actualment s’estan fent al carrer de Berenguer de Palou amb el carrer de Garcilaso. Els immobles ja estan tots venuts, amb un preu mitjà de 500.000 euros. “Fins ara s’hi havien fet obres d’estructura bàsica, com col·lectors, el calaix de l’estació, etc. Per fi es fa alguna actuació de la qual ens beneficiarem tots els veïns. I això ha estat possible perquè aquest edifici de pisos ha generat una sèrie de plusvàlues que han servit per pagar la urbanització dels carrers”, explica Oleguer Méndez, veí i membre de l’AV la Sagrera.

Comença la primera fase d’obres

La primera fase de treballs servirà per urbanitzar els eixos viaris del carrer Gran de la Sagrera, de Garcilaso i de Berenguer de Palou, entre els carrers de Costa Rica i de Ferran Turné. El tram de carrer Gran de la Sagrera entre els carrers de Costa Rica i de Garcilaso tindrà una calçada central formada per tres carrils i dos sentits de circulació, amb una vorera de cinc metres amb elements de jardineria, enllumenat i mobiliari. La vorera sentit muntanya tindrà una amplada de 2,20 metres.

Al tram del carrer de Garcilaso per sota del carrer Berenguer de Palou s’hi habilitarà una zona d’aparcaments en cordó. En canvi, entre els carrers Gran de la Sagrera i de Berenguer de Palou hi haurà un cordó d’aparcament i un carril bici bidireccional al costat Besòs i al costat Llobregat hi haurà dos carrils de circulació i un de bus adjacent a la vorera.

El carrer de Berenguer de Palou entre els carrers de Garcilaso i de Ferran Turné es renovarà totalment. La vorera muntanya tindrà una amplada variable de 4,7 a 7,2 m, i disposarà d’arbrat i enllumenat. En canvi, la vorera mar serà de 4 metres i hi haurà punts de llum nous. La calçada central tindrà dos carrils de circulació (un de vehicles i un carril bus) i un únic sentit de circulació. A més, hi haurà un separador de trànsit que integrarà una filera de til·lers ja existents i dues parades de bus, i un carril bici bidireccional entre el separador i la vorera mar.

Què es farà a la segona fase d’obres?

La segona fase de les obres començarà d’aquí a uns mesos i servirà per obrir dos vials nous de connexió. El primer serà un tram del carrer de Josep Estivill que servirà per connectar la cruïlla del carrer Gran de la Sagrera i la baixada de la Sagrera amb el carrer de Garcilaso, a l’altura del carrer de Berenguer de Palou. El segon vial s’obrirà paral·lel al carrer de Berenguer de Palou i passarà per la part posterior del casal de barri de la Sagrera i de l’Escola 30 Passos. L’actuació també servirà per recuperar la font del Gaig, un element que es va retirar el 2001 i que, un cop restaurat, es tornarà a col·locar a prop de l’emplaçament original.