7verd és una nova xarxa social online especialitzada en el medi ambient i que està adreçada a les empreses i entitats d'Horta-Guinardó. Neix amb l'objectiu de ser una plataforma de participació i de comunicació entre les diferents organitzacions del districte en l'àmbit de la sostenibilitat. Fa dos anys que treballen en la creació de la xarxa 7verd. Havien diagnosticat que calia una eina que permetés a les empreses i entitats comunicar-se entre elles en matèria de sostenibilitat. VIRGINIA FERRER-VIDAL, tècnica Agenda 21 Districte d'Horta-Guinardó "La comunicació entre elles, els vincles, és una de les qüestions que s'ha de potenciar i és per això que s'ha treballat aquest espai a traves d'una xarxa específica". Ara l'han presentada en societat i esperen que també serveixi per promoure i transmetre a la ciutadania les accions mediambientals que es fan des dels diferents col·lectius. MERCÈ GÁLVEZ, responsable de Medi Ambient del districte "Serveix per les pròpies entitats i per la ciutadania en general perquè és una manera de difondre bones pràctiques i que arribi a la població i millori la qualitat dels barris". Asseguren que la iniciativa ha tingut una bona acollida entre les organitzacions del districte. Per exemple, al Tinter, una impremta pionera en l'ecodisseny que treballa a Horta des de fa 25 anys, expliquen que és una bona oportunitat per posar en comú els principals punts de preocupació de les empreses i entitats. ROGER CARVAJAL, membre d'El Tinter "El problema més gran que té l'empresa i més a Horta-Guinardó, que és un barri no és un polígon, son els residus, és el que nosaltres estem treballant molt a fons". La xarxa social 7verd s'ha impulsat des de l'Agenda 21 i és pionera a Barcelona. Ara l'objectiu és que s'estengui a la resta de la ciutat.