L'Ajuntament assegura que en els disturbis posteriors al desallotjament de Can Vies els desperfectes van arribar als 415.000 euros. Al cost que ha suposat reposar els contenidors, l'arbrat i reparar el Bicing, s'hi ha de sumar el cost de la neteja i la substitució del paviment i mobiliari urbà. A més, es van rebre 74 denúncies per danys a béns privats. En total, els bombers van haver de fer 160 intervencions. (pastilles) L'Ajuntament afegeix que va aturar l'enderroc perquè tot i els aldarulls, que qualifica de gravíssims, ha volgut mantenir sempre l'oferta de diàleg als grups no violents del col·lectiu de Can Vies. Ara demana arribar a un acord legal. Es queixa, però, que en un any i mig només hi ha hagut cinc reunions amb la Plataforma de Suport a Can Vies, i que mai no ha pogut parlar directament amb el col·lectiu, sempre ho ha hagut de fer amb la mediació d'una entitat del barri. El govern municipal recorda, a més, que l'espai on ara hi ha Can Vies està afectat per les obres de cobriment del tren al seu pas per Sants. Ara, l'espai està qualificat com a parc urbà.

En el document, el consistori reitera la predisposició a trobar una solució pactada al conflicte sempre que es faci basant-se en la “no-violència, el diàleg i la legalitat”.

El procés als jutjats

L’informe indica que la tramitació judicial va començar el març de l’any 2006 arran d’una demanda de TMB de judici verbal de desnonament. Després de vuit anys de procediments judicials, l’11 de març de 2014 una interlocutòria autoritza l’execució del desallotjament i decreta el mes d’abril per dur-lo a terme. L’empresa de transports demana una pròrroga fins al 31 de maig i el 26 del mateix mes es desallotja l’edifici.

Dos anys de diàleg: cinc reunions

Segons el document, el districte va començar el diàleg amb Can Vies el març de 2012 a través del Centre Social de Sants. La primera reunió entre el districte i la Plataforma de Suport a Can Vies va tenir lloc l’abril de 2013, i després d’un any sense contactes les negociacions es van reprendre el març de 2014, amb dues reunions més. La quarta té lloc l’1 de maig del mateix any, en què Can Vies demana l’ajornament “sine die” de l’execució de la sentència.

Després el districte fa arribar una nova proposta als membres de Can Vies en què demana que el col·lectiu surti de l’edifici per tal que l’Ajuntament adeqüi l’espai després d’haver-ne obtingut la titularitat i que després se signi un conveni de mínims per cedir l’espai al col·lectiu o a una entitat que el gestioni. Una proposta que el col·lectiu refusa ja que demana que s’aturi l’execució de la sentència per continuar negociant.

Projecte d’urbanització: zona verda

L’informe explica que la major part de la superfície que ocupa l’edifici situat al carrer dels Jocs Florals, 40-42 ,està qualificat de parc urbà (361,46 m2) i un petit espai com a zona objecte a ordenació volumètrica específica (86,26 m2). A més, indica que està afectat per la cobertura de les vies de Sants, que en un futur es volen convertir en un pulmó verd per a la ciutat i un espai de passeig per als veïns.

Costos dels danys

El document també inclou el balanç del cost dels desperfectes en el mobiliari urbà que han provocat els aldarulls posteriors a les manifestacions, una xifra que ascendeix a  415.460 €. Concretament es tracta de 209.000 € per a contenidors, 3.439 € pel que fa a arbrat, 7.000 € en concepte de Bicing, 88.655 € en paviments i mobiliari i 107.266 € en serveis extres de neteja.