L’informe del síndic de greuges de Catalunya ha detectat diferències de fins a 30 punts en la participació d’activitats extraescolars, colònies i excursions en funció de la classe social. Actualment, el 64% dels catalans de tres a 14 anys fa algun tipus d’activitat extraescolar esportiva i el 39% no esportiva, com per exemple, música, dansa i idiomes. El síndic, Rafael Ribó, ha presentat els resultats al Parlament i ha mostrat que la participació al  lleure infantil està molt afectada per les desigualtats d’accés, ja que els nens socialment afavorits hi participen més que els menys afavorits.

L’informe també mostra que el 83,5% dels fills de directius participa en activitats extraescolars esportives, mentre que els fills de treballadors manuals no qualificats ho fan en un 50%; en el cas de les activitats no esportives, la participació dels nens menys vulnerables és d’un 57,1%, i d’un 21,4% en el cas dels més desafavorits.

El síndic de greuges també ha recordat que la promoció de l’oci és una de les polítiques més afectades per les retallades, tenint en compte que s’han reduït les subvencions a entitats i municipis de manera generalitzada, tot i que també ha puntualitzat que el govern ha lluitat perquè aquestes mesures afectessin menys els nens més vulnerables. De fet, l’executiu català ha duplicat des de 2005 les ajudes a centres oberts de Catalunya, a través dels quals s’atenen nens desafavorits i se’ls acompanya en l’educació i oci, fins a arribar als 6,4 milions d’euros el 2013.

A més de denunciar les desigualtats i l’absència d’una normativa que reguli la igualtat d’oportunitats per accedir a aquestes activitats, el defensor del poble català recomana a les administracions públiques mesures d’accessibilitat econòmica, de dinamització i promoció de l’oci educatiu i de suport a les entitats implicades. Ribó ha recordat que l’oci educatiu afavoreix el desenvolupament dels nens i combat les desigualtats socials i justament per aquest motiu cal protegir aquest dret i fomentar-ne l’accés en condicions d’igualtat.