MARIÀ MARTÍ, gerent director del Parc Natural de la Serra de Collserola "Cal regular les activitats nocturnes. Recentment han aparegut les queixes de grups ecologistes i proteccionistes, com la plataforma cívica en defensa de Collserola, dient, cosa que també hem constatat nosaltres, que hi ha un increment d'us del parc a la nit. Un espai tan utilitzat i que volem protegir la biodiversitat ha de tenir un nivell de tranquil·litat i calma perquè la fauna pugui desenvolupar-se és l'indicador de la qualitat ambiental de la biodiversitat. Si a la nit també ocupem el seu espai la fauna té un perjudici: les espècies nidificant, els mamífers que surten a caçar a la nit... És un tema que haurem de regular, no prohibir, però dir per on s'ha d'anar preferentment de nit i després on es pot anar amb llum i on no s'ha d'anar amb llum."

El director gerent del Parc Natural de la Serra de Collserola, Marià Martí, ha dit aquest divendres a l’entrevista de ‘BTV notícies matí’ que és necessari regular les activitats nocturnes que es fan al parc perquè l’ús que se’n fa perjudica la fauna. El Consorci de Collserola està elaborant una proposta per delimitar de nit els espais recreatius i prohibir també alguns accessos, fins i tot en horari diürn.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola està treballant en l’elaboració d’un mapa per regular les activitats de nit al parc. Associacions d’ecologistes i el mateix Consorci han detectat un increment de les persones que hi fan esport de nit, sobretot ciclistes i corredors que aprofiten quan cau el sol per posar-se en forma. Martí ha assegurat que aquesta pràctica perjudica els animals del parc: “Un espai tant utilitzat i que volem protegir la biodiversitat ha de tenir un nivell de tranquil·litat i calma perquè la fauna pugui desenvolupar-se”. Martí s’ha referit als ciutadans que passen fora de les pistes marcades i que interfereixen en la vida de les espècies que nidifiquen i els mamífers que surten a caçar de nit.

Un mapa d’usos recreatius

Martí ha assegurat que el Consorci està acabant d’elaborar una proposta d’usos de l’espai on es delimitaran illes de tranquil·litat a les quals no es podrà accedir ni de dia ni de nit. També s’assenyalaran per quins espais es pot passar, quines activitats es poden fer i en quin moment del dia. Per exemple, també es vol concretar en quins espais de nit es poden utilitzar llums artificials, com els frontals que porten els corredors o ciclistes.

Sancionar conductes incíviques

El Consorci del Parc de Collserola ha elaborat a més una proposta d’ordenança per sancionar les conductes incíviques dels usuaris i els ajuntaments hauran d’aplicar la normativa. Es consideren conductes inapropiades superar els 20 km/h, travessar pel mig del bosc i baixar per rieres, entre d’altres. L’entitat ha suggerit als ajuntaments que apliquin sancions d’entre 100 i 300 euros per als qui no compleixin les normes. Cada consistori decidirà l’import de les multes, tot i que Martí ha dit que seria bo que tots els municipis acordessin el mateix import per a aquestes sancions.