MARIÀ MARTÍ, gerent director del Parc Natural de la Serra de Collserola "Cal regular les activitats nocturnes. Recentment han aparegut les queixes de grups ecologistes i proteccionistes, com la plataforma cívica en defensa de Collserola, dient, cosa que també hem constatat nosaltres, que hi ha un increment d'us del parc a la nit. Un espai tan utilitzat i que volem protegir la biodiversitat ha de tenir un nivell de tranquil·litat i calma perquè la fauna pugui desenvolupar-se és l'indicador de la qualitat ambiental de la biodiversitat. Si a la nit també ocupem el seu espai la fauna té un perjudici: les espècies nidificant, els mamífers que surten a caçar a la nit... És un tema que haurem de regular, no prohibir, però dir per on s'ha d'anar preferentment de nit i després on es pot anar amb llum i on no s'ha d'anar amb llum."

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola està treballant en l’elaboració d’un mapa per regular les activitats de nit al parc. Associacions d’ecologistes i el mateix Consorci han detectat un increment de les persones que hi fan esport de nit, sobretot ciclistes i corredors que aprofiten quan cau el sol per posar-se en forma. Martí ha assegurat que aquesta pràctica perjudica els animals del parc: “Un espai tant utilitzat i que volem protegir la biodiversitat ha de tenir un nivell de tranquil·litat i calma perquè la fauna pugui desenvolupar-se”. Martí s’ha referit als ciutadans que passen fora de les pistes marcades i que interfereixen en la vida de les espècies que nidifiquen i els mamífers que surten a caçar de nit.

Un mapa d’usos recreatius

Martí ha assegurat que el Consorci està acabant d’elaborar una proposta d’usos de l’espai on es delimitaran illes de tranquil·litat a les quals no es podrà accedir ni de dia ni de nit. També s’assenyalaran per quins espais es pot passar, quines activitats es poden fer i en quin moment del dia. Per exemple, també es vol concretar en quins espais de nit es poden utilitzar llums artificials, com els frontals que porten els corredors o ciclistes.

Sancionar conductes incíviques

El Consorci del Parc de Collserola ha elaborat a més una proposta d’ordenança per sancionar les conductes incíviques dels usuaris i els ajuntaments hauran d’aplicar la normativa. Es consideren conductes inapropiades superar els 20 km/h, travessar pel mig del bosc i baixar per rieres, entre d’altres. L’entitat ha suggerit als ajuntaments que apliquin sancions d’entre 100 i 300 euros per als qui no compleixin les normes. Cada consistori decidirà l’import de les multes, tot i que Martí ha dit que seria bo que tots els municipis acordessin el mateix import per a aquestes sancions.