XAVIER TORRENS, sociòleg i professor en ciències polítiques de la UB "Determinats llocs de Barcelona, com a l'avinguda del portal de l'Àngel, potser caldria pensar a posar-hi pilones. Això demà hauria de ser una d'aquestes mesures de seguretat."