El Consell de Relacions Laborals de Catalunya podria exercir de mediador en les negociacions dels convenis col·lectius que estan a punt de perdre la ultraactivitat (la vigència de la pròrroga d’un conveni caducat fins a la firma d’un de nou). Fa unes setmanes el sindicat UGT va denunciar que moltes empreses estan intentant bloquejar la negociació del 54% dels convenis sectorials, afirmaven, “per degradar les condicions laborals de milers de treballadors”.

I els treballadors s’han començat a mobilitzar: durant les darreres setmanes a Barcelona s’han manifestat els transportistes i els treballadors del port, i podrien no ser els únics a protestar si les negociacions no avancen. Vista la situació, que s’ha complicat les darreres setmanes, la Generalitat planteja la possibilitat de realitzar un arbitratge per als convenis a punt de caducar i que es mantinguin les condicions dels convenis anteriors mentre durin les negociacions. Les dues parts, però, hauran d’acceptar de manera voluntària aquesta mediació.

El secretari d’Ocupació i Relacions Laborals de la Generalitat, Ramon Bonastre, ha quantificat en 350 el nombre de convenis que vencen el mes de juliol i en més de 2.000 els que ho faran en el futur. Amb tot, s’ha instat els agents socials a intentar assolir acords per evitar “una situació de conflictivitat social” que, diuen, no seria beneficiosa.