L’assemblea de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB i altres estudiants de la CAF han ocupat aquest matí els passadissos del primer pis del centre i han impedit l’accés a Gestió Acadèmica (GA), el deganat, seminaris i despatxos de personal docent i investigador (PDI). L’assemblea reclama que se’ls retorni l’accés als locals d’estudiants. Denuncien que la universitat “ha aprofitat la pandèmia per retallar en drets i limitar l’organització estudiantil”.

Cadires, mobles i tanques per barrar el pas

Els estudiants han fet servir tanques, cadires i altres mobles per barrar l’accés als despatxos i altres serveis acadèmics. Precisament el local que reclamen es troba en aquest espai. L’assemblea explica que necessiten “un local digne i de qualitat” per poder “desplegar part de l’acció política”. Els moviments d’estudiants afirmen que han fet negociacions a totes les facultats perquè puguin tenir un local per fer assemblees i organitzar la tasca política. La facultat explica que es va treure la porta de l’espai al·legant que no volen un “espai restringit”.

Reunió amb el deganat sense acord

Segons informa el Deganat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, en una reunió amb representants de l’assemblea s’ha acordat “posar una porta de vidre amb clau al local d’estudiants i un reglament d’ús”. Expliquen que la negociació, però, no ha estat reconeguda pels integrants de l’assemblea, i per aquest motiu l’ocupació continua. En un comunicat, la degana “insta fermament a desocupar l’interior de GA per una qüestió de seguretat i confidencialitat documental”. Un grup d’estudiants de l’assemblea han decidit quedar-se aquesta la nit a la facultat, amb “la intenció que demà el deganat vulgui negociar”.