Amb un total de 22 obres, les infraestructures de serveis (obres de la xarxa elèctrica, d’aigua potable o de clavegueram) són la segona tipologia més nombrosa. La segueix infraestructures viàries, amb 17 obres, 14 de les quals són pavimentacions. A la fitxa de cada actuació podeu consultar la durada, el tipus d’obra i la descripció de què s’hi farà.

Llistat d’obres d’aquest estiu a Barcelona

Relació de les 106 obres que hi haurà els mesos de juliol i agost a la ciutat. En són més que l’any passat, però de menys envergadura.

Urbanitzacions

Finalització d’urbanitzacions
Són actuacions que l’Ajuntament té previst acabar aquest estiu. Es tracta d’un grup d’urbanitzacions a diversos espais de la ciutat que van començar mesos enrere.

Carrer de Pisuerga (11/12/2017 – 30/07/2018)
Carrer de Conxita Supervia (11/12/2017 – 08/08/2018)
Carrer del Castanyer (11/12/2017 – 31/07/2018)
Parc de la Guineueta (08/01/2018 – 24/08/2018)
Carrer de les Camèlies (26/11/2017 – 03/09/2018)
Plaça de Raimon Casellas (06/11/2017-06/07/2018)
Pacificació d’espais lliures a l’eix Ribes – Alí Bei – Sicília (21/11/2017-21/06/2018)
Passatge de Pau Hernández – León (05/03/2018 – 15/08/2018)
Carrer de les Alberes (08/01/2018 – 07/07/2018)
Jardins de Menéndez Pelayo (05/03/2015 – 30/06/2018)
Carrer de Maignon (Verdi ‐ Jardins Menéndez Pelayo) (07/08/2017 – 30/06/2018)
Carrer de Lanzarote (11/07/2017 – 26/07/2018)
Carrer de Puerto Príncipe (06/11/2017 – 06/07/2018)
Plaça de la Trinitat (15/11/2017 – 30/06/2018)
Plaça de la Infància (05/02/2018 – 05/08/2018)
Casernes de Sant Andreu (11/07/2017 – 29/07/2018)
Complex Esportiu Municipal Camp del Ferro (11/12/2017 – 30/08/2018)

Objectius d’estiu
Obres d’urbanització que són prioritàries per al consistori en els mesos de juliol i agost.

Ampliació de la vorera Llobregat del carrer d’Anglí (02/07/2018 – 08/09/2018)
Vorera mar de la via Augusta entre Amigó i Santaló (27/06/2018 – 03/08/2018)
Vorera mar de la via Augusta, 241 (26/06/2018 – 09/07/2018)
Vorera de la cantonada de General Mitre amb Mandri (02/07/2018 – 10/08/2018)
Vorera Llobregat de l’avinguda de la República Argentina entre Ballester i Pàdua
Nou pas de vianants semaforitzat al carrer de Mandri entre Alacant i Sant Màrius
Nou pas de vianants semaforitzat al passeig de Sant Joan Bosco amb Manuel de Falla
Nous semàfors al pas de vianants del carrer dels Vergòs amb el carrer de Castellnou
Urbanització al’avinguda del Príncep d’Astúries (08/03/2018 – 16/03/2019)
Reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu (03/05/2018 – 24/05/2019)
Reurbanització del carrer de Cardener (19/02/2018 – 21/11/2018)
Reurbanització del carrer de Saragossa amb Sant Eusebi (15/01/2018 – 12/12/2018)
Urbanització del carrer de Radas i Concòrdia (13/11/2017 – 13/11/2018)
Urbanització dels carrers d’Indíbil i Sant Fructuós (27/11/2017 – 27/01/2019)
Urbanització de la Canòpia Urbana a les Glòries (19/03/2018 – 31/03/2019)
Arranjament de la vorera de la plaça de Catalunya (02/07/2018 – 10/08/2018)

Inici d’urbanitzacions
Aquesta subcategoria engloba urbanitzacions que començaran aquest estiu però acabaran més enllà del setembre i fins i tot l’any que ve.

Carrer del Comerç entre Princesa i Fusina (pendent de programar)
Avinguda Meridiana entre Independència i Aragó (02/07/2018 – 15/03/2019)
Avinguda Meridiana entre Aragó i Mallorca (02/07/2018 – 15/03/2019)
Voreres de la via Laietana (pendent de programar)
Passatges de Foret, Auger i Jubany (02/07/2018 – 28/02/2019)
Escales del carrer dels Canadencs (02/07/2018 – 10/02/2019)
Ascensor de l’accés al Polvorí (pendent de programar)
Carrer de Maignon entre Mare de Déu del Coll i Verdi (02/07/2018 – 27/12/2018)
Cruïlles de la superilla de Sant Antoni (pendent de programar)
Àrea d’esbarjo per a gossos de Can Dragó (pendent de programar)
Àrea d’esbarjo per a gossos de la plaça d’Alfonso Comín (02/07/2018 – 30/11/2018)
Àrea d’esbarjo per a gossos de Virrei Amat (pendent de programar)
Interior d’illa del carrer del Putxet, 6 (pendent de programar)
Jardins del carrer del Tir amb Judea (pendent de programar)
Carrer del Pistó (pendent de programar)
Urbanització dels Jardins d’Olof Palme (25/06/2018 – 16/11/2018)
Jardins de Montserrat (18/06/2018 – 18/02/2019)
Urbanització de la Font del Parc (Pla de Fornells) (23/07/2018 – 27/03/2019)
Obres per a l’ampliació de l’Institut – Escola Antaviana (05/06/18 – 11/09/18)

Infraestructures ferroviàries

Pous d’Adif per a les sortides d’emergència de l’AVE
Es tracta d’executar un pou per a la sortida d’emergència del túnel d’Adif Sants-Sagrera a la cruïlla del carrer de Mallorca amb Independència. Del 2 de maig del 2018 fins al final de les obres, el carrer de la Independència estarà tallat entre València i Provença. El carrer queda en atzucac entre València i Provença permetent l’accés als veïns. En una altra fase, encara pendent de programar, Mallorca quedarà tallat entre Xifré i Dos de Maig.

També s’està fent la mateixa actuació a la cruïlla de Mallorca amb Nàpols. Del 4 de maig del 2018 fins al final de les obres el carrer de Nàpols estarà tallat entre València i Provença, sense afectar la circulació de Mallorca. En una altra fase, encara pendent de programar, el carrer de Mallorca quedarà tallat entre Sicília i Roger de Flor.

Obres d’accessibilitat a Jaume I
Els treballs continuaran ocupant la plaça de l’Àngel. També hi haurà afectacions al pas de vianants del carrer de l’Argenteria amb via Laietana per construir la nova entrada a l’estació de Jaume I. Les obres estan en marxa des del maig de l’any passat i es preveu que finalitzin a l’abril del 2019.

Obres de millora a Vallcarca
Treballs de millora de l’accessibilitat de l’estació de Vallcarca de la Línia 3. Es construiran els ascensors de vestíbul a andana. Hi haurà afectacions als accessos de l’estació i a les voreres de l’avinguda de Vallcarca entre el 6 de juny de 2018 i el 30 de juliol de 2019.

Obres de millores a l’estació de Rodalies de Torre Baró
L’obra es farà del 14 de maig de 2018 al 14 de gener de 2019 i consisteix en millores d’accessibilitat a l’estació de Torre Baró com ara canviar el paviment de les andanes, perllongar-les cap al sud fins a 200 metres o renovar-hi l’enllumenat. Del 25 de juny al 23 d’octubre es treballarà en el perllongament de l’andana de la via 2 en horari diürn i en el pas inferior que restarà tancat els mesos de juliol i agost. De l’1 d’agost al 12 d’octubre es treballarà en horari nocturn a l’andana de la via 2.

Tall del servei a l’L9
Tall del servei entre les estacions de la Sagrera i el Bon Pastor de l’L9 del metro del 30 de juliol al 26 d’agost.

Tall del servei del funicular de Vallvidera
Interrupció del servei del funicular de Vallvidrera per treballs de manteniment. Hi haurà un servei alternatiu per carretera d’autobusos. El tall es farà del 30 de juliol al 17 d’agost.

Infraestructures viàries

Túnels viaris de la plaça de les Glòries
Continuació de la construcció dels túnels a la plaça de les Glòries. Des del 18 de juny fins a principis de setembre, el lateral muntanya romandrà tallat a l’altura del carrer de la Llacuna i la circulació del sentit Llobregat es desviarà al tronc central. En una altra fase, pendent de programar, s’aixecaran els murs del costat muntanya a l’altura del carrer de Sant Joan de Malta. El trànsit s’haurà de desplaçar al costat mar i afectarà un tram del carril bus d’entrada a la ciutat. Es preveu fer-ho entre mitjans de juliol i principis de setembre.

Cobriment de la ronda de Dalt
Continuació dels treballs de cobriment de la ronda a l’àmbit de Sant Genís dels Agudells.

Del 9/05 al 27/07: la sortida 5 (Vall d’Hebron) de la ronda de Dalt en sentit Besòs estarà tancada i servirà d’accés de camions a l’obra. Fins a la nit del 19 de juliol, hi haurà talls nocturns del sentit Besòs pel formigonat del mur.
Del 17/07 al 27/07: s’ocuparà el carril lent de la calçada Llobregat i mantindrà dos carrils.
Del 27/07 al 1/09: es recuperarà la sortida 5 del sentit Besòs i s’adequaran els carrils a les amplades definitives.
Del 29/07 al 16/08: talls nocturns del sentit Llobregat.
Del 2/09 al 18/10: es recuperaran els tres carrils en sentit Llobregat i els desplaçarà cap a la mitjana.
De l’1/09 al 2/09: tall dels dos sentits de 23 a 8 h per implantar la recuperació de carrils

Pavimentacions
Carrer de Miquel i Badia entre Can Toda i Pompeu Fabra (25/06/2018 – 03/07/2018)
Carrer de Nil Fabra entre Torrent de l’Olla i Gran de Gràcia (12/07/2018 – 17/07/2018)
Carrer de l’Arquitecte Sert entre Dr. Trueta i Icària (04/07/2018 – 11/07/2018)
Carrer de Gènova entre Verge de Montserrat i Dr. Cadevall (31/07/2018 – 03/08/2018)
Carrer de la Guàrdia Urbana (11/07/2018 – 25/07/2018)
Voreres del carrer de Guayaquil (06/08/2018 – 10/08/2018)
Carrer de la Belladona (25/06/2018 – 05/07/2018)
Pas elevat de la plaça de Cardona (18/06/2018 – 29/06/2018)
Rambla del Poblenou amb Pallars, Pujades, Llull i Dr. Trueta (18/07/2018 – 27/07/2018)
Carrer de Valira entre Gran de Sant Andreu i Eiximenis (20/08/2018 – 31/08/2018)
Carrer d’en Rogent entre Aragó i Mallorca (27/08/2018 – 31/08/2018)
Carrer del Clot entre Coronel Sanfeliu i les Escoles (20/08/2018 – 25/08/2018)
Accés de la ronda de Dalt a la C‐58 (07/07/2018 – 08/07/2018)
Ronda del Litoral entre el nus de la Trinitat i el Bon Pastor (10/08/2018 – 12/08/2018)

Neteja de túnels de les rondes
Treballs de neteja dels túnels de la ronda de Dalt de Palamós, via Júlia, Almansa, Caçador, Collserola, Museu de la Ciència, plaça de Borràs, l’Oreneta, Can Clota, Thau, Cervantes i MMEE. L’actuació també inclou la neteja dels túnels del Nus de la Trinitat i els de la C‐32. A la ronda del Litoral, es netejaran els túnels de Colom, el Moll de la Fusta, pla de Palau, la Vila Olímpica, el Poblenou, el Baró de Viver i el Bon Pastor. Els treballs es faran entre el 25 de juny i el 23 de juliol, de les 23 a les 5 h, les nits de diumenge a dijous. Alguns treballs comportaran desviaments, talls a la calçada o accessos tancats.

Infraestructures de serveis

Elèctriques
Obra al carrer de Calàbria entre Berlín i avinguda de Roma (25/06/2018 – 21/09/2018)

Aigua potable
Instal∙lació de vàlvula Comte d’Urgell amb Diputació (30/07/2018 – 25/08/2018)
Instal∙lació de vàlvula a Muntaner amb Diputació (23/07/2018 – 25/08/2018)
Reparació a la travessera de les Corts amb Numància (09/07/2018 – 10/08/2018)
Nova canonada a la ronda del General Mitre amb Ganduxer (07/05/2018 – 27/07/2018)
Renovació de canonada a Horta, Fontanet, Porto i Lisboa (14/05/2018 – 13/07/2018)
Reparació al passeig de la Bonanova amb Ganduxer (06/08/2018 – 31/08/2018)
Millora de la xarxa a la Gran Via, 326‐378 (04/08/2018 – 07/09/2018)
Renovació a la carretera de Sarrià a Vallvidrera, 249‐254 (02/07/2018 – 03/08/2018)
Renovació de la xarxa a l’avinguda de Vallvidrera, 47‐71 (23/07/2018 – 31/08/2018)

Gas
Canalització de gas al carrer Major de Sarrià (02/07/2018 – 30/11/2018)
Instal∙lació de vàlvula entre Constitució i Olzinelles (26/06/2018 – 31/07/2018)

Clavegueram
Obra de drenatge al carrer de Vila i Vilà amb Palaudàries (24/04/2018 – 31/12/2018)
Reparació de la claveguera del passeig de Manuel Girona (06/08/2018 – 24/08/2018)
Reparació a la travessera de Gràcia amb via Augusta (07/07/2018 – 03/08/2018)
Rehabilitació al carrer de Sardenya amb Romans (01/07/2018 – 07/09/2018)
Execució d’un clavegueró al carrer de Balmes, 349 (17/07/2018 – 31/08/2018)
Millora de la claveguera als carrers Avinyó, Francesc Cambó, Pujades i Hospital
Rehabilitació de la claveguera al carrer de Maresme (18/06/2018 – 31/08/2018)
Millora a travessera de les Corts amb Dr. Nubiola i Espinós (10/07/2018 – 03/08/2018)
Reparació al carrer de Muntaner amb via Augusta (21/08/2018 – 31/08/2018)

Actuacions de millora de la mobilitat

Connexió de carrils bici per l’av. Meridiana
Connectar per l’avinguda Meridiana els carrils bici de l’avinguda de Rio de Janeiro i el del passeig de Santa Coloma. Els treballs es faran entre el 2 de juliol i el 21 de setembre.

Carril bici al c. Dublín
Implantar un carril bici bidireccional a l’eix del carrer de Dublín i el de Rovira i Virgili, entre l’avinguda Meridiana i el carrer Gran de Sant Andreu. L’obra es fara del 16 de juny al 13 d’agost.

Carrils bici a la rbla. Onze de Setembre i el pg. Fabra i Puig
Implantar un carril bici a la rambla de l’Onze de Setembre i el passeig de Fabra i Puig fins a Meridiana. L’actuació comprèn una longitud total de 979 metres. Al tram del passeig de Fabra i Puig s’eliminarà un carril de circulació que es transformarà en un de bicicleta bidireccional. L’obra està pendent de programar. Tindrà una durada de dos mesos.

Carril bici a l’av. Parc Logístic
Implantar un carril bici bidireccional a l’avinguda del Parc Logístic del polígon de la Zona Franca, des del carrer 28 fins a l’accés a la rotonda del final de l’avinguda amb el carrer 2. L’obra es farà del 22 de maig al 6 de setembre.

Carril bici al c. 2
L’obra consisteix a construir un carril bici bidireccional al carrer 2 del polígon de la Zona Franca, des de l’accés a Transport Sanitari de Catalunya fins al carrer A. L’obra es farà del 22 de maig al 24 d’agost.

Carril bici a la rda. Sant Pere
El carril bici serà bidireccional i es construirà paral∙lel a la vorera del costat mar. Hi haurà un carril de serveis que servirà per separar el trànsit de vehicles. La via connectarà amb els carrils bici del carrer de Girona, el passeig de Sant Joan i l’avinguda de Vilanova. L’obra està pendent de programar. Tindrà una durada de tres mesos.

Carril bici al c. Mineria
Implantar un carril bici al carrer de la Mineria. El primer tram entre Gran Via i la plaça de les Matemàtiques serà bidireccional i a partir d’aquest punt fins al passeig de la Zona Franca, unidireccional. L’obra està pendent de programar. Tindrà una durada d’un mes i mig.

Carril bici a la pl. Pius XII
Executar un carril bici bidireccional que circularà per l’interior de la rotonda de la plaça de Pius XII. Connectarà amb el carril bici de Sabino Arana. L’obra està pendent de programar. Tindrà una durada de dos mesos.

Actuacions d’iniciativa privada

Arranjament de vorera al c. Còrsega
L’obra consisteix en l’arranjament de la vorera mar del c. Còrsega, entre Pau Claris i Roger de Llúria, com a requeriments del districte per la llicència de les obres de construcció d’un hotel de la promotora Núñez i Navarro. La secció actual del carrer és de carril bus al costat muntanya i tres carrils de circulació. L’obra es farà del 26 de juny al 3 d’agost.

Grua a la Sagrada Família
La Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família ha d’instal·lar una grua autopropulsada per realitzar el muntatge de la creu de pedra de 18 tones que corona la part central del cimaci de la basílica. Les obres es faran la nit de l’1 al 2 de juliol del 2018 (de les 20 a les 0.30 h) al carrer de Sardenya entre Provença i Mallorca.

Enllumenat del túnel del c. Constança
L’Illa Diagonal modificarà l’enllumenat del túnel del carrer de Constança que hi ha entre els accessos al centre comercial. Període d’obres pendent de programar, els talls de trànsit es faran entre les 22.30 i les 6.30 h.