Aquest mes d’agost ha obert al públic la superàrea de joc infantil al barri del Besòs i el Maresme, després de sis mesos d’obres. Està situada al carrer d’Alfons el Magnànim, entre els carrers de Cristóbal de Moura i Mogent. Es tracta de la segona superàrea de joc del districte de Sant Martí, la primera ja funciona al Parc de les Glòries.

Parcs accessibles a Barcelona: tots els espais infantils inclusius de la ciutat | MAPA
La proporció entre districtes és desigual: Sant Martí té set parcs inclusius mentre que a Gràcia i les Corts no n’hi ha

Dues torres i tobogans en espiral

Aquest nou espai dedicat al joc infantil té un element de joc únic a la ciutat, segons informa l’Ajuntament de Barcelona en un comunicat: dues torres de cinc i sis metres d’alçària de les quals en surten dos tobogans en forma d’espiral. A més, aquesta gran estructura preveu l’accessibilitat per mitjà de plataformes de transferència i escales específiques perquè el màxim d’infants puguin gaudir-ne.

L’espai té altres elements de joc poc comuns: un gronxador col·laboratiu de corda, un giratori a cota zero i un llit elàstic. També té un sorral amb taula sorral, més gronxadors i cintes d’equilibris. A banda, hi ha espais d’estada i de verd.

Cinc superàrees i 900 àrees de joc infantil

A la ciutat hi ha quatre superàrees més: al Parc d’Antoni Santiburcio i el pop del Parc de la Pegaso a Sant Andreu, la balena del Parc Central de Nou Barris i l’oreneta dels Jardins de la Indústria, a l’Eixample.

Barcelona disposa de més de 900 àrees de joc infantil. D’aquestes, les més ben valorades per a les famílies i els infants són les noves superàrees. De fet, el 17 % de visitants no són del barri, cosa que vol dir que exerceixen de pol d’atracció a les famílies de tot el territori.