GERARD ARDANUY, regidor d'Educació i Universitats "Un cop avaluat l'impacte que ha tingut i està tenint, planificar de forma ordenada la rèplica d'aquest projecte amb les seves adaptacions, depenent del territori i del teixit associatiu, per anar-ho replicant a altres territoris de la ciutat."

El regidor d’Educació i Universitats, Gerard Ardanuy, presenta aquest divendres al Plenari una mesura de govern per impulsar nous espais de suport educatiu i promoció de la lectura que contribueixin a l’èxit escolar de l’alumnat de primària i secundària. L’Espai Lola Anglada és, en aquest sentit, un model que la Regidoria d’Educació vol estendre a altres barris i districtes.