Una de les premisses principals de l'Ajuntament de cara a aquest mandat municipal és ajudar a generar creixement econòmic. Des del districte creuen que la millor manera de rellançar l'economia a Horta-Guinardó és dinamitzant el comerç i per això han posat en marxa un Pla d'acció comercial. Tot just ara el districte està explicant als comerciants els objectius de la iniciativa. FRANCINA VILA, regidora d'Horta-Guinardó "Donar a conèixer el comerç de proximitat i posar-lo en valor. Trobar aquells elements diferenciadors d'altres eixos o d'altres associacions de comerços d'altres barris de Barcelona, que els podem oferir de diferent i de qualitat i després, donar més poder a les associacions de comerciants." S'oferiran programes de formació i es facilitarà l'accés de les entitats comercials a les noves tecnologies. S'impulsarà, a més, una taula tècnica sectorial en què participaran les associacions de comerciants. També es recuperarà la figura del tècnic de comerç, que gestionarà les qüestions relacionades amb les botigues del districte, com, per exemple, en el cas del Carmel, la recuperació d'alguns eixos comercials que han perdut presència amb la crisi. MONTSE TORREJÓN, presidenta Carmel Comerç "Sobretot l'àrea del carrer de Sigüenza que era un gran eix comercial i que amb el canvi del recorregut de l'autobús, que baixava per Dante, ha quedat una mica oblidada. També, l'altra zona que tenim especial interès per recuperar nosaltres és la de Calderón de la Barca que també havia estat molt dinàmica comercialment." A Horta, la demanda principal és que s'impulsi l'adhesió de tots els establiments a les associacions existents. MANUEL ARIAS, president del Cor Horta i Mercat "Conseguir que todo el mundo sea socio y entre todos podamos ir tirando para adelante. El problema es que hoy un día estamos en las zonas comerciales y un 50% somos socios y otros, no. Entonces eso te frena un poquitín el poder económico para poder desarrollar más el comercio." Les associacions de botiguers estan a l'expectativa de saber com s'aplica realment el Pla d'acció comercial i es mostren disposades a col·laborar al 100% amb el districte.