La inauguració de les jornades de reflexió organitzades per Barcelona en Comú, Municilab, s’ha ajustat a l’actualitat i ha modificat els temes de debat a causa dels esdeveniments viscuts recentment a Catalunya. La inauguració, encapçalada per Ada Colau, Susan George i Yayo Herrero, ha girat entorn dels drets, les llibertats i les sobiranies.

Al Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, s’ha inaugurat el Municilab, unes jornades organitzades per Barcelona en Comú, entre els dies 6 i 7 d’octubre. Es tracta d’una trobada en què participen més de 100 ponents per debatre sobre temes relacionats amb el municipalisme o la radicalitat democràtica però la situació política actual a Catalunya ha fet canviar l’ordre dels temes i s’ha iniciat el debat entorn dels drets, les llibertats i les sobiranies.

La inauguració ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la filòsofa i sociòloga de doble nacionalitat francesa i nord-americana Susan George, i Yayo Herrero, sociòloga i antropòloga madrilenya. El Municilab és una trobada vinculada a l’Escola del Comú i, per a aquesta primera edició, més de 300 persones ja s’han inscrit a les jornades. Hi ha previstes més de 30 sessions de debat i reflexió.