Al Raval Sud, el 50 % de la població prové de països diferents. Per això, una de les prioritats del Pla de barris de la zona serà reforçar i afavorir la convivència. També es vol posar especial atenció en l’espai públic, la rehabilitació d’habitatges i la formació als centres educatius.

La rehabilitació d’habitatges serà una de les partides econòmiques importants del Pla de barris del Raval Sud. Aquesta inversió pública, segons explica Andreu Meixide, cap del projecte del Pla de barris del Raval Sud, vindrà acompanyada de mesures per evitar que aquestes millores acabin repercutint en l’expulsió del veïnat. Es vol que “les finques on es fa una inversió pública estiguin protegides com a mínim durant uns anys d’una pujada del lloguer, per exemple, o d’una venda desorbitada al mercat. Estem explorant les màximes clàusules possibles per curtcircuitar que la inversió pública suposi l’expulsió del veïnat perquè, si no, aconseguirem el contrari d’allò que volíem”.

Can Seixanta, clau com a pulmó de vida veïnal

La utilització de l’espai públic així com la convivència són altres temes prioritaris d’aquest pla. I, per definir les actuacions futures, s’està treballant amb diferents col·lectius, entre els quals, els joves. Alexandra Bozonet és treballadora social a l’Associació per a Joves TEB. Assegura que els joves al barri estan molt preocupats perquè cada vegada se’ls fa més difícil poder gaudir dels espais a l’aire lliure per diferents motius. “Estan patint molt perquè d’una banda hi ha el turisme, consum d’alcohol als carrers i també el que són altres tipus de consums i de narcotràfic que estan pujant al barri. Amb això sí que ells senten que no estan tan còmodes a l’espai públic, que els falten espais també per poder aprofitar els bancs, taules, espais verds…”.

La rehabilitació de Can Seixanta, una de les poques cases fàbrica que queda al barri, es considera com una peça clau d’aquest pla per guanyar espais de participació i de convivència.