En Josep i la Ivet, veïns de la zona de les Corts, demanen més parades i més punts de Bicing, especialment per als universitaris que cada dia freqüenten la zona tot i que també afirma que a tots els agradaria aprofitar aquest servei tan sostenible.