L’Ajuntament ha endurit les sancions màximes per a les conductes relacionades amb l’oci nocturn que pertorbin el descans dels veïns. Per això, des del 2018, la Guàrdia Urbana imposa multes més cares per orinar i defecar al carrer i també per consumir alcohol als espais públics (com carrers, establiments o transport públic) quan es pertorbi de forma greu el descans dels veïns.

Import de les multes per orinar i defecar al carrer

L’Ordenança per garantir la convivència ciutadana a l’espai públic preveu que es puguin endurir algunes sancions sense necessitat de modificar la mateixa ordenança. En aquest sentit —segons fonts municipals— l’augment de l’import de les multes dependrà del principi de proporcionalitat de la Guàrdia Urbana en cada cas quan imposi les multes.

  • Orinar al carrer, un 11,2 % més car: Multes de 50 € – 200 € (abans, entre 45 € i 180 €).
  • Defecar al carrer, un 16,6 % més car: Multes de 70 € – 280 € (abans, entre 60 € i 240 €).
  • Consumir alcohol al carrer, un 50 % més car: Multes de 75 € – 300 € (abans, entre 50 € i 200 €).

Tot i aquestes forquilles, l’ordenança preveu supòsits més greus en les multes per orinar i defecar al carrer. Per això, si es fan necessitats fisiològiques en espais freqüentats per menors, en monuments o en edificis catalogats, les multes oscil·laran entre els 750 € i els 1.500 €.

“Top manta”: menys multes i més decomisos

Durant el 2018, les sancions més nombroses que va interposar la Guàrdia Urbana van ser per al comerç ambulant no autoritzat (54.648 denúncies), per consum d’alcohol a la via pública (24.609), per fer les necessitats fisiològiques a l’espai públic (5.865), i per contaminació acústica (4.727).

Pel que fa a les sancions per venda ambulant s’han reduït un 14,5 %. Segons explica l’Ajuntament, durant els últims anys s’ha constatat que la via sancionadora no és efectiva perquè la vulnerabilitat de les persones denunciades impedia que en la majoria de casos (el 90 %) es cobressin les sancions.

Per això s’ha optat per prioritzar les intervencions de la Guàrdia Urbana que permeten el decomís del material. El resultat és que els decomisos han pujat un 15 % en conjunt, i els que més han augmentat són els de la roba i el tèxtil, que s’han multiplicat per quatre.