La nova ordenança de Convivència dels usos ciutadans de l’espai públic, que ha de substituir l’actual ordenança del Civisme, vol evitar multar els col·lectius vulnerables i buscar sancions més equitatives. Disminueixen les multes, però s’apugen les sancions que impedeixen el descans dels veïns, com fer soroll a la nit o beure alcohol al carrer. Fins ara, el 70% de multes per relacionades amb la desigualtat social, com ara dormir al carrer, no es pagaven perquè les persones afectades no podien assumir els costos.

Noves sancions

La lluita contra la discriminació i l’assetjament a l’espai públic són algunes de les més destacades. En un cas pràctic, la nova ordenança contempla sancions per les denúncies per insults per condicions de raça i els tocaments no desitjats, arraconaments o persecucions. Fins ara només es podia denuncia per la via penal, i ara es podrà fer, doncs, per la via administrativa.

També s’afegeix el cas de les “rutes de borratxera”, enteses com la promoció de rutes itinerants per l’espai públic amb l’objectiu de consumir alcohol, i l’enduriment de les sancions per fer soroll al carrer entre les 23 h i les 8 h del matí, sobretot a les portes dels locals d’oci nocturn.

Despenalització i rebaixa de multes

El govern proposa eliminar les multes que es cobraven només en un 5 % dels casos. Seguirà estant prohibit dormir al carrer (pensant en incivisme) i però en queden exemptes les persones que no tenen una alternativa on passar la nit. La Guàrdia Urbana haurà de remetre els casos a Serveis Socials. Es despenalitza rentar-se en una font, tot i que es manté la prohibició de fer-ho amb sabó per la contaminació de l’aigua.

Tampoc es sancionarà el fet de penjar cartells o repartir octavetes en el cas que no es tingui permís, fent prevaldre el dret fonamental de la llibertat d’expressió. Sí que es penalitzarà en els casos en què siguin cartells amb finalitat lucrativa. Quan no es tingui permís, la Guàrdia Urbana demanarà d’aturar o retirar l’encartellada.

La prostitució al carrer es regularà per la Llei orgànica de Seguretat Ciutadana, coneguda com Llei Mordaça. Sí que es sancionaran els clients o els qui promocionin l’activitat, però no la persona que es prostitueix. Els actes sexuals retribuïts o no, no es permetran a la via pública amb concurrència, mentre que fins ara només es podien denunciar els que eren de pagament.

Mesures alternatives a les sancions

El govern aposta per reduir les conductes que poden conduir a actes incívics. Per això instal·larà una xarxa de 100 lavabos públics per tota la ciutat, ja que fins ara només es troben a Ciutat Vella. També s’ampliaran els murs on es puguin fer grafits amb consentiment, i també parets mitgeres o persianes de comerços. A més, s’oferiran alternatives de serveis a la comunitat per compensar possibles infraccions.

L’ordenança per millorar la Convivència elimina el terme “civisme” per “no estigmatitzar ni incloure elements moralitzadors”. Per aprovar l’ordenança, el govern municipal ja ha començat a tenir contacte amb la resta de grups. Es preveu que aquestes mesures s’aprovin abans de l’estiu i que entrin en vigor a la tardor del 2018.