Els tenidors de gossos que duguin els animals sense lligar fora de les zones habilitades començaran a ser multats a partir del desembre del 2023. Ara com ara, aquesta conducta no s’està sancionant perquè l’Ajuntament considera que falten espais per dur-los sense subjectar. Per això, malgrat l’ordenança que hi obliga, es va establir una moratòria fa anys segons la qual només se sanciona en aquells espais en què específicament se n’assenyala la prohibició.

Això passa, en concret, des del 2014 (quan es va aprovar l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals) però ara que ja s’ha detallat el centenar de nous espais on es podrà portar el gos deslligat, el govern municipal recorda que també s’acabarà la moratòria. D’aquesta manera, qualsevol tenidor que porti l’animal sense subjectar fora d’aquests espais o fora de les hores previstes, s’exposarà a ser sancionat. Les sancions previstes són les següents:

  • Tenir gossos en parcs infantils: 600 €
  • Portar el gos deslligat fora dels espais aprovats si suposa un perill per al gos, per a altres persones o per a l’entorn: 300 €
  • Portar el gos deslligat fora dels espais aprovats si no comporta perill: 100 €
  • Pel que fa als gossos potencialment perillosos, s’especifica que van al marge d’aquesta normativa i sempre s’han de dur lligats. No fer-ho se sanciona de 300 a 2.400 €

Les noves àrees per dur el gos deslligat se sumen a les 116 que ja existeixen (les àrees d’esbarjo de gossos). Així, a tota la ciutat n’hi haurà un total de 219, com a mínim una per cada barri, que es calcula que podran fer servir els 180.000 gossos que hi ha a Barcelona.