(ACN) Un estudi de l’IDIAPJGol ha conclòs que les persones amb covid-19 van tenir més esdeveniments trombòtics que les persones que van rebre les vacunes de Pfizer i AstraZeneca contra la malaltia. L’estudi compara les taxes d’incidència d’aquests esdeveniments després de la vacunació i després de la infecció amb les taxes observades entre la població abans de la pandèmia.

Taxes 10 vegades més altes entre els infectats

Els resultats mostren 313 casos de tromboembolisme venós en els primers 21 dies després d’una primera dosi de Pfizer, per sobre dels 264 esperats. Tot i això, en les persones infectades amb covid, les taxes van ser 10 vegades més altes del que s’esperava: 630 casos enfront dels 61 esperats. Els casos de tromboembolisme venós després d’una segona dosi de Pfizer i després de la primera d’AstraZeneca van ser inferiors o igual als esperats.

Les taxes de tromboembolisme arterial després de la vacunació també van ser similars a les taxes esperades en el cas de les dues vacunes, però en les persones amb covid van ser 10 vegades més altes del que s’esperava. En concret, 683 casos observats enfront de 165 esperats.

Pel que fa a la trombocitopènia —la disminució del nombre de plaquetes a la sang—, després de la primera i segona de Pfizer i la primera d’AstraZeneca es van observar entre 1,3 i 1,5 més de casos del que s’esperava. En canvi, entre els infectats amb covid van ser cinc vegades més casos (2.470 pels 560 esperats). A més, les persones amb la malaltia van tenir 12 vegades més casos de tromboembolisme venós amb trombocitopènia i cinc vegades més casos de tromboembolisme arterial amb trombocitopènia del que s’esperava.

Conclusions de l’estudi

Elena Roel, una de les principals investigadores de l’estudi, ha conclòs que els resultats mostren que les vacunes contra la covid-19 tenen un perfil de seguretat similar. En canvi, les taxes d’esdeveniments trombòtics van ser molt superiors al que s’esperava en les persones amb covid-19.

Una de les coordinadores del treball, Talita Duarte-Salles, ha afegit que reforça la importància de la vacunació contra la covid com a eina cabdal en la prevenció dels efectes adversos de la malaltia.