Es preveuen controls exhaustius a l’entrada al perímetre de l’estadi i els accessos quedaran oberts a partir de les 17.45 h, tres hores abans de l’inici del partit. Per aquesta raó, el Barça ha recomanat als assistents al partit que hi vagin amb el temps suficient.

Per accedir al recinte del Camp Nou caldrà mostrar l’entrada pel partit o l’abonament —el carnet de soci no serà suficient— i no s’hi podran entrar motxilles, maletes, ronyoneres o bosses. Els cotxes autoritzats a entrar al recinte també hauran de mostrar l’entrada o l’abonament i hauran de dur l’acreditació corresponent.

El Museu del Barça i la botiga que hi ha a l’estadi quedaran tancats al públic a partir de les 14 h, i des de les 20 h els aparcaments oberts al públic que no hi estigui abonat també quedaran tancats i se’n retiraran els vehicles que hi quedin. A més, no es podrà aparcar al perímetre de la instal·lació des de les 20 h.

El partit de la UEFA Youth League que havia d’enfrontar els equips juvenils del Barça i la Roma s’ha avançat, de les 16 h a les 12 h, per facilitar l’operativa dels Mossos d’Esquadra.