En total, els dos ciutadans xinesos portaven 1.088.050 euros en efectiu amb diversos bitllets d’entre 500 i 10 euros. La major part dels bitllets, concretament 18.268, eren de 50 euros. La policia els va detectar en el canal ordinari d’embarcament i, un cop localitzats els propietaris, van inspeccionar els equipatges. Els diners els portaven amagats entre la roba i dins de bosses d’escombraries i no els havien declarat a l’Administració duanera.

Es tracta de la major intervenció de diners que ha dut a terme la Guàrdia Civil aquest 2016 a l’aeroport del Prat. Els diners confiscats es van ingressar a un compte de la Secretaria de la Comissió de la Prevenció del Blanqueig de Capital, que és qui s’encarrega d’aquest tipus d’intervencions. Als dos ciutadans xinesos se’ls van entregar 1.000 a cadascú en concepte de mínima supervivència.