El pla impulsa la formació i la concessió d’ajudes a empreses perquè contractin persones sense feina i que ja no perceben cap prestació o que aviat se’n quedaran sense. Entre aquestes mesures, es donaran ajudes a petites empreses que contractin persones en atur que hagin seguit cursos de formació professional, acords amb agències de col·locació privades i empreses de treball temporal.

També s’hi inclouen ajudes a entitats sense ànim de lucre per a obres d’interès social i la col·laboració per a activitats cíviques i socials per a persones en atur perceptores del subsidi de desocupació o la renda mínima d’inserció i que estiguin en risc d’exclusió social.