Els immigrants són qui més pateix la discriminació, per exemple a l'hora de buscar feina o de llogar un pis. Els nouvinguts són les víctimes en més de la meitat de les denúncies de la fiscalia per a delictes d'odi i discriminació. I això que més del 80% dels casos de xenofòbia no es denuncien, segons estimacions de la Unió Europea. Per apropar la justícia a la ciutadania, la Unió Europea i el Consell d'Europa han recopilat en un manual totes les seves directives i tractats contra la discriminació, així com la jurisprudència dels seus tribunals. MIGUEL ÁNGEL GIMENO, president del TSJC "Cada vegada és més important la normativa europea, que tendeix a unificar-nos a tots. I en matèria de discriminació ha fet una aposta important: amb aquestes directives antidiscriminació i amb aquest manual que avui presentem, efectivament, el que estem intentant és que estigui a l'abast de tothom. Que no és una qüestió exclusivament nostra, que és una qüestió que ens plantegem dintre de tota una societat més enllà de les nostres fronteres estatals." L'Institut de Drets Humans de Catalunya ha traduït al català aquest manual, que avui s'ha presentat en un acte amb juristes i representants de col·lectius discriminats, com ara els homosexuals i transsexuals, que representen el 30% dels casos de la fiscalia contra la discriminació. Tothom pot ser discriminat injustament, tot i que les víctimes acostumen a ser els col·lectius socialment més vulnerables. FRANCINA VILA, regidora de Dona i Drets Civils "A vegades és per desconeixement o perquè està en una situació de molta precarietat i, per tant, pateixen un cert abús de la seva situació per part d'altres persones. Jo crec que és important que tots ho coneguem, no només les que són víctimes de discriminació sinó tots." Abans d'acudir a la justícia, l'Ajuntament de Barcelona ofereix també assessorament i suport a través de l'Oficina per a la No Discriminació. Ubicada al carrer de Ferran, l'any passat va atendre 639 casos.

El ‘Manual de legislació europea contra la discriminació’ és una publicació de l’Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) i el Tribunal Europeu de Drets Humans del Consell d’Europa. Recull jurisprudència d’aquest tribunal i també del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a més de totes les directives comunitàries antidiscriminació i els articles del Conveni Europeu de Drets Humans que prohibeixen la discriminació en contextos i per raons ben variades.

El manual s’adreça tant a juristes com a la ciutadania en general. L’objectiu és facilitar l’aplicació de la normativa europea contra les situacions de discriminació de qualsevol persona o col·lectiu. La legislació espanyola i catalana, així com la Carta de Drets i Deures de Barcelona, també garanteixen el dret a la igualtat, però els juristes recorden que fins i tot la Declaració Universal dels Drets Humans és aplicable i exigible davant la justícia ordinària.