Mesa Emergència

La crisi de l’habitatge a Barcelona s’agreuja i prova d’això n’és el col·lapse cada cop més evident de la Mesa d’Emergència de la ciutat. Segons les últimes dades del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, el mes passat ─el maig del 2023─ la llista d’espera va tocar sostre i ja va superar les 700 famílies. En concret, són 707 casos que tenen dret a un pis de lloguer social, però no hi ha cap habitatge disponible i, de fet, l’espera es pot allargar anys.

La Mesa és el mecanisme que adjudica pisos d’emergència social a persones que estan a punt de perdre la casa o bé han estat desnonades. La manca d’habitatge públic de lloguer fa que els casos s’amunteguin i la cua s’allargui a mesura que passen els mesos. A banda de les 707 famílies que s’esperen, per exemple, en albergs, pensions o pisos ocupats, n’hi ha nou més que s’estan de manera temporal en allotjaments d’ús turístic. Per tant, en total són 716 famílies.

Ciutat Vella, Sant Martí i Nou Barris, els més col·lapsats

Si ens fixem amb els qui estan pendents d’accedir a un pis per districtes, les xifres mostren que a Ciutat Vella és on hi ha més espera. De la llarga llista de 716 casos, 139 s’han tramitat a l’Oficina d’Habitatge d’aquest districte. En segon lloc hi trobem Sant Martí i Nou Barris, amb 127 famílies o persones soles que fan cua, i en tercer lloc, Sants-Montjuïc, amb 123 casos. El segueixen Horta-Guinardó (82), l’Eixample (54), Gràcia (24), Sant Andreu (20), les Corts (11) i Sarrià – Sant Gervasi (9).