tunel glories

L’Ajuntament de Barcelona ha volgut presumir de la construcció del túnel de les Glòries i del soterrament del trànsit per sota de la plaça. Per fer-ho, ha donat dades sobre la reducció de les emissions: la posada en marxa d’aquesta infraestructura ha permès reduir un 39 % els nivells de diòxid de nitrogen (NO2), generats pel trànsit rodat, i un 7 % els de PM10, partícules relacionades amb les emissions de les obres. “Hem reduït 17.000 vehicles contaminants que passaven a l’entorn“, ha celebrat la tinenta d’alcalde Janet Sanz, tot fent referència tant al túnel com al nou parc i la Gran Clariana.

Segons l’estudi fet pel consistori, les emissions actuals de NO2 a les Glòries són un 40,8 % més baixes en comparació amb les de l’estació de l’Eixample, que és la referent de les vies de trànsit intens com la Gran Via. En canvi, la reducció és del 13,2 % si s’agafen les partícules PM10.

Menys soroll amb el túnel de les Glòries

La contaminació atmosfèrica no és l’única que ha baixat amb l’obertura total del túnel: també ho ha fet l’acústica. Segons l’Ajuntament, al tram de la Gran Via on s’ha soterrat el pas dels vehicles el soroll ha baixat uns 9 decibels en totes les franges horàries del dia: s’ha passat dels 74 decibels previs a la inauguració del túnel als 65 actuals, amb la posada en marxa de la infraestructura.

El consistori apunta que aquesta reducció del soroll implica que la zona de Glòries per on ara hi ha el túnel és “un 70 % més tranquil·la”, similar, diu, a estar en un indret de vianants de Barcelona.

100.000 usuaris a la Gran Clariana

A banda del balanç sobre l’impacte del túnel de les Glòries, també s’ha valorat l’atracció que ha tingut la Gran Clariana, el nou espai verd del parc amb activitats organitzades i elements d’estada. En total, des de la seva obertura al públic, hi han passat per allà alguna vegada més de 100.000 usuaris, segons xifres de l’Ajuntament de Barcelona.