El Departament de Medi Ambient de la Generalitat ha emès un avís de previsió d’intrusió de pols africana. Això podrà comportar una disminució de la qualitat de l’aire, especialment al litoral, per l’augment de partícules en suspensió que hi haurà a l’atmosfera. Es preveu que a mesura que avanci la jornada la intrusió de pols es desplaci cap a l’interior del Mediterrani.