Els números a les entitats socials no els surten. Denuncien que la Generalitat els deu 709 milions d'euros i les administracions locals, 157. Això suma 866 milions. Uns diners de subvencions o contractes que no arriben i que han obligat les més de 4 MIL entitats socials a buscar finançament pel seu compte, fet que els ha originat una despesa financera d'uns 100 milions d'euros. Aquesta manca de liquiditat ha provocat que una de cada tres empreses hagi hagut d'endarrerir pagaments de nòmines i moltes hagin reduït personal o fins i tot hagin hagut de tancar. Amb aquesta situació, les entitats socials han enviat una carta al conseller d'Economia en què demanen que paguin el deute com més aviat millor i que s'obri una línia de pagament que els faciliti l'accés a un crèdit bancari. ÀNGELS GUITERAS, PRESIDENTA DE LA TAULA DEL TERCER SECTOR: "Volem qu es treballi amb les financeres perquè aquesta aixeta que esta tancada s'obri de la manera adequada i pugui haver-hi recursos adequats a les nostres necessitats". Asseguren que de moment encara no han rebut resposta.

Segons ha informat avui la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, les administracions públiques els deuen prop de 900 milions d’euros. El deute més gran és el de la Generalitat (més de 700 milions), tot i que les administracions locals també els han de pagar 157 milions. El deute és la suma de pagaments pendents de contractes, convenis i subvencions.

Retards en el pagament de les nòmines

Les entitats socials denuncien que el retard en el pagament de les administracions els ha obligat a demanar crèdits, que els generen interessos per un valor de 100 milions d’euros. Hi afegeixen que el deute també repercuteix en el pagament de les nòmines. Segons dades del col·lectiu, l’11% de les entitats sovint no poden pagar les nòmines puntualment i el 33% ha hagut d’endarreri-ne el pagament alguna vegada. El retard del pagament a proveïdors i creditors, situacions d’insolvència i augment de l’endeutament bancari són altres de les conseqüències de la morositat de les administracions.

Termini per pagar les subvencions

Per tot això, les entitats socials reclamen al govern català que eixugi el deute i que creï una línia de pagament preferent per a les entitats no lucratives. També volen que s’estableixin terminis de pagament per a les subvencions (ara no n’hi ha) i, en conseqüència, s’admetin les reclamacions dels costos financers que se’n derivin dels retards.