JAUME SEDA, president del Centre d'Estudis Ignasi Iglésias "L'actual parròquia de Sant Pacià té una llarga història. Comença al voltant dels anys 1850. Va ser inicialment la capella del convent de les monges de Jesús Maria. L'arquitecte constructor n'és Joan Torras. Era de Sant Andreu, era professor de l'escola d'arquitectura i entre els seus deixebles hi constava un deixeble que es deia Antoni Gaudí. Li va encomanar diverses tasques: el sòl, l'altar major, el cor de les monges de Jesús Maria i una custòdia. La parròquia actual de Sant Pacià només en conserva el mosaic. En conserva dues lletres que són l'alfa i l'omega. Al terra hi podríem observar petits detalls que ens recorden elements medievals i també clàssics. És una llàstima que una obra d'Antoni Gaudí no sigui avui en dia encara prou reconeguda com a monument. Jo penso que les institucions haurien d'ajudar la parròquia de Sant Pacià a conservar això."