En aquest cas, són edificis promoguts per REGESA, l’empresa de gestió urbanística que depèn del Consell Comarcal. Tampoc no han tingut sortida els 27 locals comercials de la zona. El PP de Barcelona demana a l’Ajuntament que hi busqui solucions.