Fa tot just tres anys que es va traslladar el casal de gent gran Joan Casanelles al local del carrer del Concili de Trento. Des d'aleshores l'antic espai s'aprofita com a oficines municipals. Ara l'Ajuntament ha anunciat que el 2014 es tornarà a transformar en un equipament per als avis. D'aquesta manera, el barri del Clot disposarà de dos casals municipals. EDUARD FREIXEDES, regidor de Sant Martí "I, a més, complirem amb el que diu el pla d'equipaments del Clot i Camp de l'Arpa, que fixava, claríssimament, que en aquesta zona baixa del barri feien falta dos casals d'avis. I, a més, el pla d'equipaments deia textualment que el nou casal d'avis no havia d'implicar tancar l'actual casal Casanelles." Inicialment els usuaris no eren partidaris del traslladat del casal. Ara la visió que tenen sobre l'equipament ha canviat i veuen amb bons ulls que es reobri l'antic, perquè l'actual té molts usuaris. I, també, perquè als veïns d'aquella zona els resultarà més còmode anar-hi. RAFAEL LLABOT, usuari "A mi tot el que sigui obrir em sembla molt bé. Per als que estan allà, doncs, els anirà millor i, per als que estem aquí, això ens va millor." EDUARD SORRIBES, usuari "A mi em sembla bé, perquè hi ha molta gent gran que viu per allà i els costa una mica venir aquí." ANA ARAGÓN, usuària "Porque yo he estado allí muchas veces y aquello no me gustaba nada. Subir arriba y el bar muy pequeño. No era bonito, no." De moment no hi ha una data exacta per a la reobertura del casal. El que sí que ha decidit l'Ajuntament és que les oficines que ara hi ha a la plaça de Valentí Almirall es traslladaran a l'antic local de la sala de lectura del Clot.

El regidor, Eduard Freixedes, afirma que amb la reobertura del casal es complirà  amb un dels punts del pla d’equipaments previst per al Clot. Segons aquest document al barri són necessaris dos equipaments per a la tercera edat.