Els veïns la coneixen com el pirulí o la xeringa, però la Torre Favència va ser dissenyada per Antoni Rosselló per esdevenir un far dins la ciutat. Una gran columna de llum havia d'il·luminar a la nit els viatgers. Malauradament, només va funcionar com a tal un dia de l'any 1983. JOSEP MARIA BABÍ, Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris "El dia de la inauguració, i únic dia que va funcionar, en encendre el llum del far, l'única cosa que es va aconseguir va ser que moltes de les cases del veïnat es quedessin sense llum, es veu que se n'havia calculat malament la potència. Després, ningú no es va voler fer-ne càrrec, ni l'Ajuntament ni la companyia elèctrica." A finals del 80, els 24 metres d'alçària que té la torre van ser de molta utilitat per a les emissions de Tele Prospe, els inicis de Nou Barris Televisió. JOSEP MARIA BABÍ, Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris "En els primers temps de l'existència d'aquesta torre va suportar una antena i aquesta antena era de la nounata televisió de Nou Barris, que es podia captar pel canal 39 de l'UHF." La torre, de vidre i ferro, situada al final nord de la via Júlia, potser no és un far per a resta la ciutat, però per a molts veïns de Nou Barris és tot un punt de referència.