Els Avalot, joves de la UGT, han constatat que en l’últim any hi ha hagut un augment del 9,2% del nombre de joves catalans que han marxat a viure a l’estranger. Aquesta xifra encara és més sorprenent si la comparem amb dades de 2009, i equivaldria al 30%, és a dir, al voltant d’uns 10.000 joves emigrants.