Els veïns i veïnes dels barris d'Horta-Guinardó que tindran alguna de les 16 portes de Collserola han participat en una trobada amb els tècnics que elaboraran les propostes que serviran de base al govern municipal per redactar el projecte. El pla Portes de Collserola ha de servir per obrir Barcelona a la serra i per millorar els barris de muntanya de la ciutat. Arquitectes, biòlegs, sociòlegs i altres especialistes s'han barrejat amb els ciutadans i han escoltat les seves impressions. D'una banda, s'han tractat aspectes generals d'urbanisme, medi ambient i serveis i, de l'altra, aspectes específics de cada una de les portes del districte. L'objectiu és recollir les inquietuds dels veïns des del primer moment. FRANCINA VILA, regidora d'Horta-Guinardó "El govern té una idea, la volem compartir. Hi ha uns experts que ens hi ajuden, però volem que hi hagi una pluja d'idees i que tothom digui quines mancances, quines oportunitats... aprofitant que volem fer aquestes portes, aquests accessos com podem millorar també els barris." Les associacions de veïns també han format part del procés participatiu i han fet sentir la seva veu. ANTONIO MATEO, AV Montbau "Les hemos animado a hacer un proyecto valiente contemplando todas las ideas que se han ido sugiriendo. Sobre todo ideas de movilidad siempre muy relacionadas con el tema ronda. Todos los barrios reconocen que es una cicatriz que hay que paliar de la mejor manera posible." SACRAMENTO BURGOS, AV Sant Genís "Vamos a intervenir des del nacimiento de la idea después los grupos de arquitectos que van a hacer el proyecto son gente nueva y puede ser bonito. Lo que pasa es, ¿nos lo creemos con los recortes que hay?" ANNA GONZÁLEZ, AV Horta "Haguéssim hagut d'arribar aquí amb un procés participatiu al Consell de barri més clar i després, quins són els criteris perquè els professionals puguin treballar si encara no s'ha fet la llei de protecció i usos del Parc de Collserola?" Les propostes dels veïns es recolliran i es faran públiques en un informe que es penjaran al web de l'Ajuntament i en una exposició divulgativa itinerant per la ciutat.