A primera vista ja es veu que no és un edifici convencional. Murs trencats, espais dividits i, entremig, uns grans patis de llum. La Biblioteca Joan Maragall s'ha construït amb la mateixa alçària i les parets inclinades de l'antic mur de contenció dels Jardins de la Vil·la Florida. Una de les masies més antigues de Sant Gervasi, voltada d'un espai verd i obert, molt escàs en aquesta zona. Per no alterar aquests elements, els arquitectes del projecte van proposar un edifici semisoterrat amb el jardí com a teulada, que s'ha convertit en un punt de trobada ampli en què organitzar jocs i actes populars del barri. TONI CASAMOR, membre equip BCQ Baena-Casamor Arquitectes "Un cop decidit que la biblioteca estaria a sota del jardí, i que per tant el jardí mantindria la seva superfície i la seva activitat, el tema més important era assegurar que la biblioteca funcionaria bé: tindria prou llum, seria accessible, etcètera. Per això ens va semblar que era molt important obrir una sèrie de patis que fan que arribi la llum fins al final." Uns grans finestrals que il·luminen les sales, que han agradat molt als veïns, perquè permeten veure l'edifici en funcionament des del carrer. També han permès distribuir l'interior en sales petites i confortables, de mida gairebé domèstica. Un cop a dins l'edifici també compta amb un element arquitectònic i decoratiu molt característic: un revestiment de ceràmica a les parets que li dóna al conjunt un color sorrenc, com el de la terra. ANGELINA CABRÉ, directora de la Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall "Està molt ben resolt el tema de la llum i això fa que sigui molt agradable. La gent s'apropa als finestrals, s'asseu a les butaques a llegir el diari o a consultar el seu Ipad. És un espai acollidor i penso que la gent l'aprofita." Tots aquests elements de confort interior i l'urbanisme integrador de l'edifici amb el jardí i amb el barri, a l'exterior, han fet el projecte mereixedor del Premi Ciutat de Barcelona.

Un dels reptes que plantejava la Biblioteca Joan Maragall era mantenir la superfície dels Jardins de la Vil·la Florida, un dels pocs espais verds de la zona. Per això, els arquitectes del projecte van proposar un edifici semisoterrat amb el jardí com a teulada. Aquesta aposta obria nous esculls a superar, com que les sales de lectura tinguessin prou llum i l’equipament fos accessible. El resultat és un edifici amb patis i grans finestrals que il·luminen l’interior de la biblioteca.