Llegir i escriure és el major repte de les persones que tenen dislèxia. Aquesta alteració que dificulta l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura afecta el 10 % de la població i és causa del 40 % de l'abandonament escolar. Un dels problemes principals d'aquest trastorn és que, sovint, els mestres el detecten massa tard. ANAÍS LÓPEZ, delegada USTEC-STEs "El problema que tenim és que els professionals no donen a l'abast amb les ràtios que tenim a l'aula." Per evolucionar, els experts consideren que els professors han de tenir certa flexibilitat a l'hora d'avaluar-los. LLORENÇ ANDREU, director del màster de Dificultats i Trastorns del Llenguatge de la UOC "Intentar adaptar-nos, intentar no tenir en compte allò que dificulta molt els seus aprenentatges. Llavors, per exemple, quan fan un examen, donar-los temps per a poder fer l'examen perquè els costa més llegir i tenen més dificultats d'escriure, no comptar-los les faltes ortogràfiques..." Avançar a un ritme més lent, a vegades, suposa un estigma pels afectats. Això pot provocar que se sentin desplaçats de la resta de companys. NEUS BUISAN, presidenta de l'Associació Catalana de Dislèxia "Després surten unes dificultats de tipus emocional perquè un nen que fracassa dia sí, dia també... no sé com ens sentiríem els adults si ens passés això. Doncs als nens els passa igual." Des de l'associació, fan jornades de formació per a mestres i famílies. Enguany serà la setena edició i tindrà lloc el proper 19 de novembre.

Avui, dia 8 de novembre, és el Dia Mundial de la Dislèxia,  una data assenyalada per un col·lectiu que pateix dificultats durant la seva etapa educativa. Sobretot, en els àmbits de l’escriptura i la lectura, habilitats que els dislèxics aprenen amb un ritme més lent. “Acaben sabent llegir i escriure, però els costa més”, recorda la Neus Buisan, presidenta de l’Associació Catalana de Dislèxia (ACD). Per fer-ho, però, els experts subratllen la necessitat que es faci un tracte més específic pels afectats, com no tenir en compte les errades ortogràfiques als exàmens o facilitar-los recursos tecnològics que llegeixin per ells.

Un dels principals factors que pot pal·liar aquest alt percentatge d’abandonament escolar és una ràpida detecció del problema. “Intentar detectar aquells nens que tenen dificultats d’aprenentatge en la lectura al més aviat possible per poder intervenir”, apunta Llorenç Andreu, director del màster de Dificultats i Trastorns del Llenguatge de la UOC.

El component emocional

Les dificultats per llegir i escriure, de seguida, suposen per a l’afectat una “separació” respecte de la resta de companys. Aquest fet, segons Buisan, té una incidència “emocional” que accentua la possibilitat d’abandonar els estudis.

Des del sindicat USTEC-Stes, la delegada Anaïs López exculpa els mestres d’aquesta problemàtica i assegura que “no donen a l’abast”. “Si no s’eliminessin línies educatives i no hi haguessin classes de tants alumnes s’hi podria fer més atenció”, considera.

Des de l’ACD, miren de donar suport i assessorar famílies afectades. També, organitzen cursos de formació per a mestres perquè puguin detectar amb més rapidesa i posar remei als casos que se’ls presentin. La propera jornada de formació serà el proper 19 de novembre.